Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2012 Part 4

Like và chia sẻ bài viết
Hiện tại chúng tôi có hầu hết các tiêu chuẩn năm 2012. Liên hệ: mobile: 0979880422; email: ngoctu47@gmail.com hoặc admin@thuyloivn.com để mua.
451. TCVN 9396:2012  Cọc khoan ngồi – xác định tính đồng nhất của bêtông – phương pháp xung siêu âm  17
452. TCVN 9397:2012  Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ  20
453. TCVN 9398:2012  Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung  33
454. TCVN 9399:2012  Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa  45
455. TCVN 9400:2012  Nhà  và  công  trình  dạng  tháp  –  Xác định độ nghiêng bằng  phương  pháp trắc địa  44
456. TCVN 9401:2012  Kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địa  45
457. TCVN 9402:2012  Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng vùng các–tơ  87
458. TCVN 9403:2012  Gia cố  nền đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng   45
459. TCVN 9404:2012  Sơn xây dựng – Phân loại  9
460. TCVN 9405:2012  Sơn  tường  dạng  nhũ  tương  –  Phương phá  xác định độ bền  nhiệt ẩm  của màng sơn  9
461. TCVN 9406:2012  Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô  12
462. TCVN 9411 : 2012  Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế 
463. TCVN 9412 : 2012  Mộ và bia mộ - Tiêu chuẩn thiết kế 
464. TCVN 9413:2012  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. An toàn phóng xạ 
465. TCVN 9414:2012  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. Phương pháp Gamma 
466. TCVN 9415:2012  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. Phương pháp xác định liều tương đối 
467. TCVN 9416:2012  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. Phương pháp khí phóng xạ 
468. TCVN 9417:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điện 
469. TCVN 9418:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp khí phóng xạ 
470. TCVN 9419:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp phổ Gamma 
471. TCVN 9420:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp phổ Gamma phông thấp 
472. TCVN 9421:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp Gamma mặt đất 
473. TCVN 9422:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân 
474. TCVN 9423:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp phân cực kích thích dòng một chiều 
475. TCVN 9424:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp trường chuyển 
476. TCVN 9425:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp Tellua 
477. TCVN 9426:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp Georada 
478. TCVN 9427:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo biến thiên từ 
479. TCVN 9428:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo trường từ khu vực 
480. TCVN 9429:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo trường từ độ chính xác cao 
481. TCVN 9430:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo trường từ chi tiết 
482. TCVN 9431:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp điện từ tần số rất thấp 
483. TCVN 9432:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp điện trở 
484. TCVN 9433:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp ảnh điện 
485. TCVN 9434:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Công tác trắc địa phục vụ địa vật lý 
486. TCVN 9435:2012  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Liên kết, hiệu chỉnh tài liệu từ 
487. TCVN 9436:2012  Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu 
488. TCVN 9437:2012  Khoan thăm dò địa chất công trình 
489. TCVN 9438:2012  Đất xây dựng. Phương pháp xác định độ bền nén một trục nở hông 
490. TCVN 9458:2012 (ASTM D 4503-08)  Chất thải rắn. Phương pháp hòa tan bằng lithimetaborat nóng chảy 
491. TCVN 9459:2012 (ASTM D 4981-08)  Chất thải rắn. Phương pháp thử để sáng lọc các chất oxy hóa 
492. TCVN 9460:2012 (ASTM D 5058-90)  Chất thải rắn. Phương pháp phân tích sàng lọc để đánh giá tính tương hợp của chất thải 
493. TCVN 9461:2012 (ASTM D 5231-92)  Chất thải rắn. Phương pháp xác định thành phần của chất thải rắn đô thị chưa xử lý 
494. TCVN 9462:2012 (ASTM D 5284-09)  Chất thải rắn. Phương pháp chiết lần lượt theo mẻ bằng dung dịch axit 
495. TCVN 9463:2012 (ASTM D 5468-02)  Chất thải rắn. Phương pháp xác định năng suất tỏa nhiệt toàn phần và tổng lượng tro của các vật liệu thải 
496. TCVN 9464:2012 (ASTM D 6010-96)  Chất thải rắn. Phương pháp chiết các hợp chất hữu cơ từ các vật liệu rắn bằng dung môi trong bình kín với năng lượng vi sóng 
497. TCVN 9465:2012 (ASTM D 5839-96)  Chất thải rắn. Phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của nhiên liệu thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X 
498. TCVN 9466:2012 (ASTM D 6009-12)  Chất thải rắn. Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải 
499. TCVN 9467:2012 (ASTM D 6982-09)  Chất thải rắn. Phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới – điểm (mạng lưới) 
500. TCVN 9468:2012 (ISO 23210:2009)  Phát thải nguồn tĩnh. Xác định nồng độ khối lượng bụi PM10/PM2,5 trong khí ống khói. Phép đo ở nồng độ thấp sử dụng thiết bị va đập 
501. TCVN 9469:2012 (ISO 10473:2000)  Không khí xung quanh. Xác định khối lượng bụi trên vật liệu lọc. Phương pháp hấp thụ tia bêta 
502. TCVN 9470:2012 (ISO 10397:1993)  Phát thải nguồn tĩnh. Xác định phát thải của nhà máy xi măng. Phương pháp đo đếm sợi 
503. TCVN 9471 : 2012  Thức ăn chăn nuôi - Dicanxi phosphat - Yêu cầu kỹ thuật 
504. TCVN 9472 : 2012  Thức ăn chăn nuôi - Bột máu - Yêu cầu kỹ thuật 
505. TCVN 9473 : 2012  Thức ăn chăn nuôi - Bột xương và bột thịt xương - Yêu cầu kỹ thuật 
506. TCVN 9474 : 2012 (ISO 5985 : 2002)  Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydric 
507. TCVN 9475:2012  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Abamectin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
508. TCVN 9476:2012  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Paraquat Dichloride - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
509. TCVN 9477:2012  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Buprofezin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
510. TCVN 9478:2012  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Zineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
511. TCVN 9479:2012  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Propargite - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
512. TCVN 9480:2012  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Propineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
513. TCVN 9481:2012  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Pencycuron - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
514. TCVN 9482:2012  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Tebuconazole - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
515. TCVN 9483:2012  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Diazinon - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
516. TCVN 9487:2012  Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn 
517. TCVN 9488 : 2012  Xi măng đóng rắn nhanh  12
518. TCVN 9489: 2012 (ASTM C 1383-04)  Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập  27
519. TCVN 9490: 2012 (ASTM C 900-06)  Bê tông – Xác định cường độ kéo nhổ  22
520. TCVN 9491: 2012 (ASTM C 1583/C 1583M-04)  Bê tông – Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)  12
521. TCVN 9492: 2012 (ASTM C 1556-11a)  Bê tông – Xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến theo chiều sâu khuếch tán  18
522. TCVN 9504:2012  Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu 
523. TCVN 9505:2012  Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu 
524. TCVN 9506:2012  Cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan. Thuật ngữ và định nghĩa 
525. TCVN 9508 : 2012  Màn hình máy tính - Hiệu suất năng lượng 
526. TCVN 9509 : 2012  Máy in - Hiệu suất năng lượng 
527. TCVN 9510 : 2012  Máy photocopy - Hiệu suất năng lượng 
528. TCVN 9513: 2012  Thực phẩm – Xác định vitamin b6 (bao gồm các dạng glycosys) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)  25
529. TCVN 9514: 2012  Thực phẩm – Xác định vitamin B12 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)  19
530. TCVN 9515: 2012  ThỰC phẩm xác đinh 5’–mononucleotid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)  14
531. TCVN 9516: 2012  Thực phẩm – Xác định hàm lượng phospho – Phương pháp đo quang hồ  10
532. TCVN 9517: 2012  Thực phẩm xác định các nguyên tố vết – Xác định iot bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần(IPC–MS)  16
533. TCVN 9518: 2012  Thực phẩm xác dịnh axit benzolic và axit sobic – Phương pháp sắc kí khí  11
534. TCVN 9519:2012 (EN 1988-1:1998)  Thực phẩm - Xác định sulfit
Phần 1: Phương pháp Monier-Williams đã được tối ưu hóa  13
535. TCVN 9520: 2012  Thực phẩm – Xác định crom, selen và molipden bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần  12
536. TCVN 9521: 2012  Thức phẩm xác định các nguyên tố vết – Xác định hàm lượng asen tổng số  19
537. TCVN 9522 : 2012  Thực phẩm – Xác định aflatoxin B1 trong thưc phẩm chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinhvà trẻ nhỏ  19
538. TCVN 9523: 2012   Thực phẩm – Xác định patulin trong nước quả và puree quả dành cho sơ sinh và trẻ nhỏ  20
539. TCVN 9524: 2012  Thực phẩm – Xác định hàm lượng ochratoxinA trong rượu vang và bia  18
540. TCVN 9525: 2012  Thực phẩm – Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vết  12
541. TCVN 9526: 2012  Sữa – Xác định các chất khử protein – Phương pháp quang phổ  9
542. TCVN 9527: 2012  Sữa – Xác định dư lượng nhóm tetracycline – Phương pháp sắc kí lỏng  19
543. TCVN 9528: 2012  Dầu mỡ động vật và thực vật– phát hiện và nhận biết chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơi  15
544. TCVN 9529: 2012  Dầu mỡ động vật và thực vật– xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp phổ hấp thụ  11
545. TCVN 9530: 2012  Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định các nguyên tố vết bằng phương pháp phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng cao tần  21
546. TCVN 9531: 2012  Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định các hydrocacbon thơm và đa vòng  29
547. TCVN 9532: 2012  Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định trị số peroxit– phương pháp chuẩn độ điện thế  16
548. TCVN 9535-1:2012 (ISO 1005-1:1994)  Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 1: Băng đa cán thô của đầu máy, toa xe - Yêu cầu kỹ thuật khi cung cấp 
549. TCVN 9535-2:2012 (ISO 1005-2:1986)  Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 2: Băng đa, mâm bánh và bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về kích thước, cân bằng và lắp ráp 
550. TCVN 9535-3:2012 (ISO 1005-3:1982)  Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 3: Trục xe của đầu máy toa xe - Yêu cầu về chất lượng 
551. TCVN 9535-4:2012 (ISO 1005-4:1986)  Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 4: Mâm bánh cán hoặc rèn cho bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về chất lượng 
552. TCVN 9535-6:2012 (ISO 1005-6:1994)  Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 6: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe - Yêu cầu kỹ thuật khi cung cấp 
553. TCVN 9535-7:2012 (ISO 1005-7:1982)  Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 7: Bộ trục bánh xe của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về chất lượng 
554. TCVN 9535-8:2012 (ISO 1005-8:1986)  Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 8: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về kích thước và cân bằng 
555. TCVN 9535-9:2012 (ISO 1005-9:1986)  Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 9: Trục xe của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về kích thước 
556. TCVN 9536 : 2012  Máy thu hình - Hiệu suất năng lượng 
557. TCVN 9537 : 2012  Máy thu hình - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng 
558. TCVN 9313 : 2012 ISO 7345 : 1987  Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa 
559. TCVN 9262-2:2012 ISO 7976-2 : 1989  Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình. Phần 2: Vị trí các điểm đo 
560. TCVN 9262-1:2012 ISO 7976-1 : 1989  Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo 
561. TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989)  Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo 
562. TCVN 9264:2012 (ISO 7976-2:1989)  Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo 
563. TCVN 9310-8 : 2012 ISO 8421-8 : 1990  Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 8: Thuật  ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm 
564. TCVN 9310-8: 2012 (ISO 8421-8:1990)  Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm 
565. TCVN 9310-4 : 2012 ISO 8421-4:1990  Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 4: Thiết bị chữa cháy 
566. TCVN 9310-4: 2012 (ISO 8421-4:1990)  Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy 
567. TCVN 9310-3 : 2012 ISO 8421-3 : 1989  Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 3: Phát  hiện cháy và báo cháy 
568. TCVN 9310-3: 2012 (ISO 8421-3:1990)  Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy 
569. TCVN 9312 : 2012 (ISO 9251 : 1987)  Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng 
570. TCVN 9513:2012 (EN 14663:2005)  Thực phẩm - Xác định vitamin B6 (bao gồm các dạng glycosyl) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 
571. TCVN 9517:2012 (EN 15111:2007)  Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định iot bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (IPC-MS) 
572. TCVN 9521:2012 (EN 14627:2005)  Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định hàm lượng asen tổng số và hàm lượng selen bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử hydrua hóa (HGAAS) sau khi phân hủy bằng áp lực 
573. TCVN 9522:2012 (EN 15851:2010)  Thực phẩm - Xác định aflatoxin B1 trong thực phẩm chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm và detector huỳnh quang 
574. TCVN 9523:2012 (EN 15890:2010)  Thực phẩm - Xác định patulin trong nước quả và puree quả dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch phân đoạn lỏng/lỏng, chiết pha rắn và detector UV 
575. TCVN 9524:2012 (EN 14133:2009)  Thực phẩm - Xác định hàm lượng ochratoxin A trong rượu vang và bia - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm 
576. TCVN 9525:2012 (EN 13805:2002)  Thực phẩm - Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vết 
577. TCVN 9528:2012 (ISO 15303:2001)  Dầu mỡ động vật và thực vật - Phát hiện và nhận biết chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơi bằng sắc kí khí/phổ khối lượng (GC/MS) 
578. TCVN 9529:2012 (ISO 15774:2000)  Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử trực tiếp dùng lò graphit 
579. TCVN 9530:2012 (ISO/TS 21033:2011 WITH AMENDMENT 1:2012)  Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các nguyên tố vết bằng phương pháp phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES) 
580. TCVN 9531:2012 (ISO 15753:2006 WITH AMENDENT 1:2011)  Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các hydrocacbon thơm đa vòng 
581. TCVN 9532:2012 (ISO 27107:2008)  Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số peroxit - Phương pháp chuẩn độ điện thế 
582. TCVN 9583:2012 (ISO 5700:2006)  Máy kéo nông lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ phòng lật (ROPS) - Phương pháp thử tĩnh học và điều kiện chấp nhận 
583. TCVN 9584:2012 (ISO 8084:2003)  Máy lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ người vận hành - Phép thử trong phòng thí nghiệm và yêu cầu đặc tính 
584. TCVN ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012)  Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định 
585. TCVN ISO/IEC 17024:2012 (ISO/IEC 17024:2011)  Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân 

586. TCVN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011)  Hệ thống quản lý năng lượng. Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng  
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment