Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2012 Part 3

Like và chia sẻ bài viết
Hiện tại chúng tôi có hầu hết các tiêu chuẩn năm 2012. Liên hệ: mobile: 0979880422; email: ngoctu47@gmail.com hoặc admin@thuyloivn.com để mua.
301. TCVN 9223 : 2012 (ISO 6926 : 1999)  Âm học - Yêu cầu tính năng kỹ thuật và hiệu chuẩn nguồn âm thanh chuẩn sử dụng để xác định mức công suất âm 
302. TCVN 9224 : 2012 (ISO 5348 : 1998)  Rung và va đập cơ học - Gá lắp đầu đo gia tốc 
303. TCVN 9225 : 2012 (ISO 12374 : 1995)  Tưới nước nông nghiệp - Dây dẫn và thiết bị cho máy tưới nước truyền động hoặc điều khiển bằng điện 
304. TCVN 9226 : 2012  Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Nối đất - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
305. TCVN 9227 : 2012 (JIS 7603 : 1997)  Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử 
306. TCVN 9228 : 2012 (ISO 3747 : 2000)  Âm học - Xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn bằng áp suất âm - Phương pháp đo so sánh tại hiện trường 
307. TCVN 9229-1 : 2012 (ISO 10816-1 : 1995)  Rung cơ học - Đánh giá rung động của máy bằng cách đo trên các bộ phận không quay - Phần 1: Hướng dẫn chung 
308. TCVN 9229-3 : 2012 (ISO 10816-3 : 2009)  Rung cơ học - Đánh giá rung động của máy bằng cách đo trên các bộ phận không quay - Phần 3: Máy công nghiệp công suất danh nghĩa trên 15 kW và tốc độ danh nghĩa giữa 120 r/min và 1500 r/min khi đo tại hiện trường 
309. TCVN 9230-1 : 2012 (ISO 5682-1 : 1996)  Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun - Phần 1: Phương pháp thử vòi phun 
310. TCVN 9230-2 : 2012 (ISO 5682-2 : 1996)  Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun - Phần 2: Phương pháp thử thiết bị phụ thủy lực 
311. TCVN 9230-3 : 2012 (ISO 5682-3 : 1996)  Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun - Phần 3: Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun 
312. TCVN 9231 : 2012 (ISO 5681 : 1992)  Thiết bị bảo vệ cây trồng - Từ vựng 
313. TCVN 9232-1 : 2012 (ISO 6689-1 : 1997)  Thiết bị thu hoạch - Máy liên hợp và các cụm chức năng - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa 
314. TCVN 9232-2 : 2012 (ISO 6689-2 : 1997)  Thiết bị thu hoạch - Máy liên hợp và các cụm chức năng - Phần 2: Đánh giá đặc tính và tính năng kỹ thuật đã định nghĩa 
315. TCVN 9233 : 2012  Máy nông nghiệp - Máy kéo tay hai bánh - Phương pháp thử 
316. TCVN 9234 : 2012 (ISO 11449 : 1994)  Máy phay đất do người đi bộ điều khiển - Định nghĩa, Yêu cầu an toàn và quy trình thử 
317. TCVN 9235 : 2012  Máy nông nghiệp - Thiết bị tẽ ngô truyền động bằng động cơ  - Phương pháp thử 
318. TCVN 9236-1:2012  Chất lượng đất. Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 1: Giá trị chỉ thị hàm lượng Canxi trao đổi 
319. TCVN 9236-2:2012  Chất lượng đất. Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 2: Giá trị chỉ thị hàm lượng Magiee trao đổi   
320. TCVN 9236-3:2012  Chất lượng đất. Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 3: Giá trị chỉ thị hàm lượng Natri trao đổi 
321. TCVN 9237-1:2012 (ISO 11338-1:2003)  Phát thải nguồn tĩnh. Xác định Hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt. Phần 1: Lấy mẫu 
322. TCVN 9237-2:2012 (ISO 11338-2:2003)  Phát thải nguồn tĩnh. Xác định Hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt. Phần 2: Chuẩn bị, làm sạch và xác định mẫu 
323. TCVN 9238:2012 (ISO 14164:1999)  Phát thải nguồn tĩnh. Xác định lưu lượng thể tích dòng khí trong các ống dẫn khí. Phương pháp đo tự động 
324. TCVN 9239:2012  Chất thải rắn. Quy trình chiết độc tính 
325. TCVN 9240:2012 (ASTM D 5233-92)  Chất thải rắn. Phương pháp thử chiết chất thải theo từng mẻ 
326. TCVN 9241:2012 (ISO 6848:1996)  Chất lượng nước. Xác định thuốc trừ sâu Clo hữu cơ, Polyclobiphenyl và Clorobenzen. Phương pháp sắc ký khí say khi chiết lỏng – lỏng 
327. TCVN 9242:2012 (ISO 11732:2005)  Chất lượng nước. Xác định Amoni nitơ. Phương pháp phân tích dòng (CFA và FIA) và đo phổ 
328. TCVN 9243:2012 (ISO 15061:2001)  Chất lượng nước. Xác định Bromat hòa tan. Phương pháp sắc ký khí lỏng ion 
329. TCVN 9244:2012 (ISO 16264:2002)  Chất lượng nước. Xác định Silicat hòa tan bằng phân tích dòng (FIA và CFA) và đo phổ 
330. TCVN 9245:2012  Cọc ống thép 
331. TCVN 9246:2012  Cọc ống ván thép 
332. TCVN 9247:2012  Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản 
333. TCVN 9248:2012  Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng tín hiệu đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF) 
334. TCVN 9249:2012  Sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi- Hướng dẫn thiết kế 
335. TCVN 9250:2012  Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông 
336. TCVN 9254-1:2012 (ISO 6707-1: 2003)  Nhà và công trình dân dụng- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngữ chung 
337. TCVN 9255 : 2012 (ISO 9836:2011)  Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian   
338. TCVN 9256 : 2012  Lập hồ sơ kỹ thuật. Từ vựng. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật. Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ 
339. TCVN 9257 : 2012  Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế 
340. TCVN 9258 : 2012  Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế 
341. TCVN 9259-1:2012 ISO 3443-1 : 1979  Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật 
342. TCVN 9259-8:2012
ISO 3443-8 : 1989  Dung sai trong xây dựng công trình- Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công 
343. TCVN 9260:2012 (ISO 6284 : 1996)  Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn 
344. TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997)  Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ 
345. TCVN 9273:2012  Phương tiện đường sắt đô thị khổ đường 1435 mm – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử 
346. TCVN 9274:2012  Sơn tín hiệu giao thông – Phương pháp đo hệ số phát sáng dưới ánh sáng khuyếch tán bằng phản xạ kế cầm tay 
347. TCVN 9275:2012  Màng biển báo phản quang – Phương pháp xác định hệ số phản quang dùng cấu hình đồng phẳng 
348. TCVN 9276:2012  Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công 
349. TCVN 9277:2012  Sơn và vecni – Phương pháp thử thời tiết nhân tạo – Thử nghiệm dưới đèn huỳnh quang tử ngoại và nước 
350. TCVN 9278:2012  Cà phê quả tươi. Yêu cầu kỹ thuật 
351. TCVN 9279:2012  Chè xanh. Thuật ngữ và định nghĩa 
352. TCVN 9283:2012  Phân bón. Xác định Molipden và Sắt tổng só bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 
353. TCVN 9284:2012  Phân bón. Xác định Canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 
354. TCVN 9285:2012  Phân bón. Xác định Magiê  tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 
355. TCVN 9286:2012  Phân bón. Xác định Đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 
356. TCVN 9287:2012  Phân bón. Xác định Coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 
357. TCVN 9288:2012  Phân bón. Xác định Mangan tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 
358. TCVN 9289:2012  Phân bón. Xác định Kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 
359. TCVN 9290:2012  Phân bón. Xác định Chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa) 
360. TCVN 9291:2012  Phân bón. Xác định Cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa) 
361. TCVN 9292:2012  Phân bón. Phương pháp xác định Axit tự do 
362. TCVN 9293:2012  Phân bón. Phương pháp xác định Biuret trong phân urê 
363. TCVN 9294:2012  Phân bón. Xác định các bon hữu cơ tổng số bằng phương pháp Walkley-Black 
364. TCVN 9295:2012  Phân bón. Phương pháp xác định Nitơ hữu hiệu 
365. TCVN 9296:2012  Phân bón. Xác định lưu huỳnh tổng số. Phương pháp khối lượng 
366. TCVN 9297:2012  Phân bón. Phương pháp xác định độ ẩm 
367. TCVN 9304:2012  Hạt giống đậu. Yêu cầu kỹ thuật 
368. TCVN 9311-1 : 2012 (ISO 834-1 : 1999)  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Yêu cầu chung 
369. TCVN 9311-3 : 2012 (ISO/TR 834-3 : 1994)  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm 
370. TCVN 9311-4 : 2012 (ISO 834-4 : 2000)  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải 
371. TCVN 9311-5 : 2012 (ISO 834-5: 2000)  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải 
372. TCVN 9311-6 : 2012 (ISO 834-6: 2000)  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm 
373. TCVN 9311-7 : 2012 (ISO 834-7: 2000)  Thử nghiêm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột 
374. TCVN 9311-8 : 2012 (ISO 834-8: 2000)  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải 
375. TCVN 9317:2012 (ISO 14154:2000)  Chất lượng đất - Xác định một số clorophenol - Phương pháp sắc ký khí dùng detector bẫy electron 
376. TCVN 9318:2012 (ISO 18287:2006)  Chất lượng đất - Xác định hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) - Phương pháp sắc ký khí dùng detector khối phổ (GC -MS)
 
377. TCVN 9319:2012  Chất lượng nước - Xác định tổng Nitơ sau khi phân hủy bằng UV - Phương pháp sử dụng phân tích dòng chảy ( CFA và FIA) và phát hiện phổ 
378. TCVN 9320:2012  Máy làm đất. Phương pháp thử nghiệm để đo lực kéo trên thanh kéo 
379. TCVN 9321:2012  Máy làm đất. Phương pháp xác định trọng tâm   
380. TCVN 9322:2012  Máy làm đất. Phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tắc 
381. TCVN 9323:2012  Máy làm đất. Máy xúc lật. Các phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lật 
382. TCVN 9324:2012  Máy làm đất. Máy đào thủy lực. Phương pháp đo lực đào   
383. TCVN 9325:2012  Máy làm đất. Phương pháp xác định tốc độ di chuyển 
384. TCVN 9326:2012  Máy làm đất. Phương pháp đo thời gian dịch chuyển của bộ phận công tác 
385. TCVN 9327:2012  Máy làm đất. Phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máy 
386. TCVN 9328:2012  Máy làm đất. Phương pháp xác định các kích thước quay vòng của máy bánh lốp 
387. TCVN 9329:2012 (ISO 10567:2007)  Máy làm đất. Máy đào thủy lực. Sức nâng   
388. TCVN 9330-1:2012 (ISO 14461-1:2005)  Sữa và sản phẩm sữa. Kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm vi sinh vật. Phần 1: Đánh giá năng lực thực hiện đếm khuẩn lạc 
389. TCVN 9330-2:2012 (ISO 14461-2:2005)  Sữa và sản phẩm sữa. Kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm vi sinh vật. Phần 2: Xác định độ tin cậy số đếm khuẩn lạc của các đĩa song song và các bước pha loãng liên tiếp 
390. TCVN 9331:2012 (ISO/TS 22117:2010)  Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hướng dẫn và các yêu cầu cụ thể về thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng thử nghiệm 
391. TCVN 9332:2012 (ISO/TS 19036:2006)  Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo đối với các phép phân tích định lượng 
392. TCVN 9333:2012  Thực phẩm. Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ và sắc ký khí lỏng khố phổ hai lần. Phương pháp Quechers 
393. TCVN 9334:2012  Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy  20
394. TCVN 9335:2012  Bê   tông   nặng   –   Phương   pháp   thử không phá hủy  –  Xác  định  cườ ng  độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy  18
395. TCVN 9336:2012  Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat  9
396. TCVN 9337:2012  Bê tông nặng – Xác định độ   thấm ion clo bằng phương pháp đo điệ n lượng  11
397. TCVN 9338:2012  Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết  12
398. TCVN 9339:2012  Bê  tông  và  vữa xây dựng – Phương pháp xác định PH  12
399. TCVN 9340:2012  Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu  17
400. TCVN 9342:2012  Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt  pha trượt – Thi công và nghiệm thu  48
401. TCVN 9343:2012  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì  120
402. TCVN 9344:2012  Kết cấu bê tông cốt thép – đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất thải tĩnh  20
403. TCVN 9345:2012  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm  22
404. TCVN 9346:2012  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển    14
405. TCVN 9347:2012  Cấu  kiện  bê  tông  và  bê  tông  cốt  thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền độ cứng và khả năng chống nứt  37
406. TCVN 9348:2012  Bê  tông  cốt  thép  – Phương  pháp  điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn  12
407. TCVN 9349:2012  Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền  9
408. TCVN 9350:2012  Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường  22
409. TCVN 9351:2012  Đất xây dựng   –   Phương   pháp   thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)  20
410. TCVN 9352:2012  Đất xây dựng   –   Phương   pháp   thí nghiệm xuyên tĩnh  30
411. TCVN 9354:2012  Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng  21
412. TCVN 9356:2012  Kết cấu bê tông cốt thép – phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông  18
413. TCVN 9357:2012  Bê tông nặng –  Đánh giá chất lượng bê tông – Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm  34
414. TCVN 9358:2012  Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị  cho các công trình công nghiệp– Yêu cầu chung  53
415. TCVN 9359:2012  Nền nhà chống nồm – Thiết kế  và thi công  22
416. TCVN 9360:2012  Quy  trình  kỹ   thuật  xác  định  độ lún công trình dân dựng và  công  nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học  61
417. TCVN 9361:2012  Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu  68
418. TCVN 9362:2012  Tiêu chuẩn thiết kế  nền nhà và công trình   91
419. TCVN 9363:2012  Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ  thuật  cho nhàcao tầng  23
420. TCVN 9364:2012  Nhà cao tầng – Kỹ thuạt đo đạc và phục vụ công tác thi công  42
421. TCVN 9365 : 2012  Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế 
422. TCVN 9366-1 : 2012  Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ 
423. TCVN 9366-2 : 2012  Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại 
424. TCVN 9369:2012  Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế 
425. TCVN 9370:2012  Trâu giống. Yêu cầu kỹ thuật 
426. TCVN 9371:2012  Ngựa giống. Yêu cầu kỹ thuật 
427. TCVN 9372:2012  Tàu thủy lưu trú du lịch. Xếp hạng 
428. TCVN 9373:2012  Thiết bị trong hệ thống phân phối cáp tín hiệu truyền hình. Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) 
429. TCVN 9374:2012  Mạng viễn thông. Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số theo phân cấp 2048 Kbit/s 
430. TCVN 9375:2012  Mạng viễn thông. Giao diện nút mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ SDH. Đặc tính kỹ thuật 
431. TCVN 9376:2012  Nhà  lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép  46
432. TCVN 9377-1:2012  Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu  - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng  16
433. TCVN 9377-2:2012  Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng   19
434. TCVN 9377-3:2012  Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng   12
435. TCVN 9378:2012  Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá  31
436. TCVN 9379:2012  Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về  tính toán  9
437. TCVN 9380:2012  Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo  9
438. TCVN 9381 :2012  Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà  34
439. TCVN 9382:2012  Chọn  thành phần  bê  tông  sử dụng cát nghiền   29
440. TCVN 9383:2012  Thử  nghiệm khả  năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy   81
441. TCVN 9384:2012  Băng  chứa nước  dùng  trong  mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.  29
442. TCVN 9385:2012  Chống  sét  cho  công  trình  xây  dựng  – Hướng dẫn thiết, kiểm tra và bảo trì hệ thống  126
443. TCVN 9386-1:2012  Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà  288
444. TCVN 9386-2:2012  Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật   
445. TCVN 9390:2012  Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu  26
446. TCVN 9391:2012  Lưới  thép  hàn  dùng  trong  kết cấu  bê tông cốt thép –  Tiêu chuẩn thiết kế , thi công lắp đặt và nghiệm thu  36
447. TCVN 9392:2012  Thép cốt bê tông – Hàn hồ  quang  35
448. TCVN 9393:2012  Cọc – Phương pháp thử  nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc  26
449. TCVN 9394:2012  Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu 
450. TCVN 9395:2012  Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu  22
<
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment