Các bảng tính excel: Nền móng

Like và chia sẻ bài viết
01. Tinh sức kháng của coc khoan nhồi-22TCN 272-05
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
02. Tính lún móng nông
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
03. Sức chịu tải của cọc
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
04. Tính toán kiểm tra móng đơn
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
05. Thiết kế xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
06. Xử lý nền đắp trên đất yếu
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
07. Tính lún nền đắp trên đất yếu
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
08. Tính lún theo các phương pháp khác nhau
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
09. Xác định module đàn hồi nén một trục
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
10. Xác định module đàn hồi nén ba trục
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
11. Tính móng băng dưới cột trên nền đàn hồi
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
12. Tính toán móng đơn không có địa chất
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
13. Tính toán cừ trong đất
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
14. Móng bè trên nền cọc và nền thiên nhiên
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 24.10.2018)
Đang tiếp tục cập nhật....

Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment