Các bản vẽ mẫu thiết kế giao thông

Like và chia sẻ bài viết
I. Bản vẽ thiết kế mẫu về cầu
(Upload by ngoctu47@gmail.com 14.6.2021)
01. Cầu dầm hộp đúc hẫng SĐN 2x45m + (60m+90m+60m) + 2x45m
Download

02. Cầu dầm hộp đúc hẫng SĐN 3xI33m+ [48m + 72m + 48m] +3xI33m
Download

03. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 9 nhịp I33m căng sau
Download

04. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 7 nhịp I33m, cọc khoan nhồi
Download

05. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp I33m căng sau
Download

06. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp I33m, coc khoan nhồi
Download

07. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 3 nhịp 24.54m+24.54m+24.54m
Download

08. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp 24.54m
Download

09 Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp 24.54m dang khác
Download

10. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 3 nhịp 18.6m+18.6m+18.6m
Download

11. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 3 nhịp 18.6m+18.6m+18.6m cải tiến
Download

12. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp 18.6m cải tiến
Download

13. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 3 nhịp 12.5m+18.6m+12.5m
Download

14. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp 12.5m
Download

15. Bản vẽ mẫu cầu BTCT thường 3 nhịp 12m+12m+12m
Download

16. Bản vẽ mẫu cầu BTCT dầm bản khẩu độ bình quân 6m, miền núi
Download

17. Bản vẽ mẫu cầu BTCT dầm bản khẩu độ bình quân 6m, đất yếu
Download

18. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL dầm T275 L=6m
Download

19. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 3 nhịp 15m TT 8 Tấn
Download

20. Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp 15m TT 8 Tấn
Download

II. Bản vẽ phụ trợ
(Upload by ngoctu47@gmail.com 14.6.2021)
01. Bản vẽ điện chiếu sáng
Download

02. Bản vẽ biển báo
Download

03. Bản vẽ cọc tiêu
Download

III. Bản vẽ thiết kế mẫu về cống hộp
(Upload by ngoctu47@gmail.com 14.6.2021)
01. Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 4m x 4m
Download

02. Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 3m x 3m đúc tại chỗ
Download

03. Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 4 x 2m x 2.5m
Download

04. Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 2 x 3m x 3m
Download

05. Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 3m x 3m
Download

05. Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 2.5m x 2.5m
Download

06. Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 2.4m x 2.4m đúc tại chỗ
Download

07. Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 2 x 1m x 1m đúc tại chỗ
Download

08. Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 1m x 1m đúc tại chỗ
Download

IV. Bản vẽ thiết kế mẫu về cống tròn
(Upload by ngoctu47@gmail.com 14.6.2021)
01. Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 3 x d150cm
Download

02. Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 2 x d150cm
Download

03. Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 1 x d150cm
Download

04. Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 2 x d120cm
Download

05. Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 2d100cm
Download

06. Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn d100cm
Download

07. Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn d80cm
Download

08. Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn d60cm
Download

Nguồn: http://www.tuvanquanghuy.com/
Đang cập nhật....
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment