Thêm nhiều lựa chọn break đối tượng trong autocad với lisp My Break Object

Like và chia sẻ bài viết
Với gần 10 lựa chọn phương thức break các đối tượng trong autocad của lisp My Break Object sau đây sẽ giúp cho việc thiết kế trên autocad càng được nhanh và chính xác hơn.
Thông tin chung về lisp
Mục đích : Cắt các đối tượng : lines, lwplines, plines, splines, ellipse, circles & arcs tại các giao điểm.
Yêu cầu : các đối tượng có cùng cao độ (tọa độ Z)
Hạn chế : không cắt các đối tượng trên các Layer bi khóa (locked layers)

Các lệnh và chức năng trong lisp
+ MyBreak - Giao diện hộp thoại các chức năng.
+ BreakAll - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với tất cả các đối tượng khác
+ BreakwObject - Cắt các đối tượng được chọn tại giao điểm với 1 đối tượng
+ BreakObject - Cắt 1 đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác
+ BreakWith - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác
+ BreakTouching - Cắt các đối tượng có giao điểm với các đối tượng được chọn (bao gồm các đối tượng được chọn)
+ BreakSelected - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác
+ BreakWlayer - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác có layer xác định
+ BreakWithTouching - Cắt các đối tượng có giao điểm với các đối tượng được chọn(không bao gồm các đối tượng được chọn)
+ Break Gap cho phép user nhập giá trị cắt (khoảng hở) lớn hơn 0
Video thực hiện một số tính năng của lisp
Bản quyền của tác giả Charles Alan Butler 2006-2008 www.TheSwamp.org
phiên bản 1.8 Nov. 20,2008
thuyloivn.com sưu tầm
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment