Quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi, xây dựng, giao thông, môi trường Part2

Like và chia sẻ bài viết
QD 104-2000 BNN - Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng bê tông các công trình thủy lợi bằng phương pháp không phá hoại

HDTL C-4-76 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thủy lợi   - Đã hủy

HD.TL C3-77 Hướng dẫn thiết kế đường hầm thủy lợi   - Đã hủy

14TCN 12-2002 Công trình thủy lợi - Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

14TCN 186 - 2006 Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế Công trình thủy lợi   - Đã hủy

14TCN 142 - 2004 Kết cấu BT, BTCT CTTL vùng ven biển - Các quy định chủ yếu về thiết kế, vật liệu, thi công và vận hành công trình.

14 TCN 131 - 2002 Trang thiết bị quản lý trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu

14 TCN 130 - 2002 Hướng dẫn thiết kế đê biển   - Đã hủy

14TCN 129 - 2002 Đất xây dựng CTTL - Phương pháp phân tích thành phần hạt của đất trong phòng thí nghiệm   - Đã hủy

14TCN 128 - 2002 Đất xây dựng CTTL - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất trong phòng thí nghiệm.   - Đã hủy

14TCN 127 - 2002 Đất xây dựng CTTL - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đất trong phòng thí nghiệm.   - Đã hủy

14TCN 126 - 2002 Đất xây dựng CTTL - Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất trong phòng thí nghiệm.   - Đã hủy

14TCN 125 - 2002 Đất xây dựng CTTL - Phương pháp xác định độ ẩm của đất trong phòng thí nghiệm.  - Đã hủy

14TCN 124 - 2002 Đất xây dựng CTTL - Yêu cầu chung về lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất dùng cho các thí nghiệm ở trong phòng.  - Đã hủy

14TCN 123 - 2002 Đất xây dựng CTTL - Phân loại  - Đã hủy

14TCN 122 - 2002 - Tiêu chuẩn phòng, chống lũ đồng bằng sông hồng

14TCN 121 - 2002 - Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước  - Đã hủy

14TCN 120 - 2002 - Công trình thủy lợi - Xây và lát gạch - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

14TCN 119 - 2002 - Thành phần, nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thủy lợi  - Đã hủy

14TCN 118 - 2002 - Thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thủy lợi  - Đã hủy

14TCN 117 - 1999 - Cửa van cung - thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật.  - Đã hủy

14TCN 114 - 2001 - Xi măng và phụ gia trong xây dựng thủy lợi - Hướng dẫn sử dụng

14TCN 111 - 1997 - Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển tài nguyên nước.  - Đã hủy

14TCN 110 - 1996 - Thiết kế lọc bẳng vải địa kỹ thuật  - Đã hủy
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment