Quy phạm phân cấp đê QPTL.A.6-77

Like và chia sẻ bài viết
BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI
Căn cứ Nghị định số 138-CP ngày 29/9/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụquyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy lợi;
Xét yêu cầu thống nhất quản lý toàn ngành;
Theođề nghị của ông Vụ trưởng Vụ kỹ thuật,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này“quy phạm phân cấp đê” QPTL.A.6-77.
Điều 2. Quy phạm này là căn cứ dùng đểthiết kế và quản lý các loại đê sông và đê biển ở các tỉnh phía Bắc và đê biểnở các tỉnh phía Nam.
Điều 3. Các ông Giám đốc các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ, Giám đốc Sở thủy lợi, Trưởng Ty thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành quy phạm này.
Điều 4. Quy phạm này có hiệu lực kể từngày 15 tháng 7 năm 1977. Các quy định trước đây trái với quy phạm này đều bãi bỏ.


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI
THỨ TRƯỞNG
Vũ Khắc Mẫn
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment