Nam Bình -Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Like và chia sẻ bài viết
Nằm ở phía nam huyện Kiến Xương, Nam Bình là địa phương có thế mạnh về truyền thống xây dựng và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Từ xã đến các thôn làng, toàn dân cùng chung sức chung lòng, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; góp phần giữ vững truyền thống văn hóa, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc giúp nhân dân tích cực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình đăng ký chiếm 97,3% tổng số hộ; trong đó, tỷ lệ đạt hộ gia đình văn hóa là 79,8%; riêng năm 2010 đạt 81,2%. 3 năm qua, Nam Bình đã tổ chức khen thưởng cho 25 lượt gia đình đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu trong toàn xã; trong đó, có 3 gia đình đạt danh hiệu cấp huyện và 1 gia đình đạt danh hiệu cấp tỉnh (Đỗ Thị Lý – thôn Sơn Thọ).

Trong phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa, đến năm 2006, 6/6 thôn đã hoàn thành xây dựng quy ước, hương ước. Trên cơ sở đó, hàng năm, Nam Bình đã tổ chức cho các thôn làng đăng ký giao ước thi đua xây dựng thôn làng văn hóa. Đến nay, có 2 thôn Thái Cao và Đa Cốc 5 năm liền giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa cấp tỉnh; thôn Sơn Thọ và trường mầm non 2 năm liền đạt danh hiệu đơn vị văn hóa cấp huyện. 100% số hộ trong toàn xã có nhà mái bằng và lợp ngói; 100% số thôn, làng có đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa; 80% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% số hộ sử dụng điện an toàn; 6/6 thôn đã có tổ thu gom rác.

Làng văn hóa Thái Cao (Nam Bình - Kiến Xương)
Trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Nam Bình là xã được chọn làm điểm thực hiện Quyết định 100/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển TDTT đến năm 2010. Toàn xã có 13 loại hình CLB; trong đó, CLB bóng chuyền nam thanh niên đã nhiều năm vô địch toàn huyện, CLB bơi thanh thiếu niên liên tục giữ vững vị trí vô địch toàn huyện, CLB các tích trò dân gian (tứ linh, múa rồng, múa sư tử) của thôn Đa Cốc đã được phục vụ trong các sự kiện lớn của tỉnh như: kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, khánh thành cầu Tân Đệ; 24% dân số tập thể dục thể thao thường xuyên; 19,8% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.

Đạt được các kết quả trên là do, Đảng bộ và chính quyền xã đã đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cùng với việc tổ chức quán triệt trong đảng và cả hệ thống chính trị các nội dung Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, Quyết định 2080 của UBND tỉnh (nay là Quyết định số 02) về thực hiện nếp sống văn hóa; lãnh đạo UBND xã còn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Các thành viên trong BCĐ đã tích cực truyền đạt các nội dung về thực hiện nếp sống văn hóa nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp, những thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho mỗi gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp lên; đồng thời, đấu tranh bài trừ những hủ tục lạc hậu, lối sống thiếu văn hóa, phát động thôn làng và nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Hàng năm, cấp ủy đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên quan tâm đến lãnh đạo phong trào thực hiện xây dựng thôn, làng văn hóa. Bên cạnh đó, Nam Bình còn xây dựng các tiêu chí thành điểm chuẩn đối với từng chỉ tiêu xây dựng thôn làng văn hóa. Hướng dẫn các thôn xây dựng hương ước, quy ước. Phát huy cả hệ thống chính trị từ xã xuống thôn, Nam Bình còn tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia; từ cấp ủy đến UBND xã, các tổ chức chính trị xã hội đều phải xây dựng tiêu chí thi đua gắn với tiêu chí xây dựng thôn, làng văn hóa. Điển hình như: UBMTTQ xã đã chỉ đạo ban công tác mặt trận khu dân cư thực hiện tốt các tiêu chí thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong thời gian tới, Nam Bình tiếp tục củng cố tổ chức thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư từ xã đến thôn làng; trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết để nhân dân cùng thực hiện. Các cấp, các ngành đặc biệt là ngành văn hóa cũng tăng cường vào cuộc giúp cấp ủy, chính quyền tham mưu, cụ thể hóa công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình; đồng thời, xây dựng các nhân tố, tập thể, cá nhân làm nòng cốt cho việc thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển hơn nữa.
Bài, ảnh: Minh Hương (Báo Thái Bình).

Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment