Danh mục quy trình quy phạm ngành thủy lợi thường dùng

Like và chia sẻ bài viết
Danh mục quy trình quy phạm ngành thủy lợi thường dùng
STT
Mã tiêu chuẩn
Ký hiệu TV
Nội dung
1`

QP 889-:-QP 893
Tiêu chuẩn quy trình quy phạm ngành thủy lợi ( 5 tập )
2
14TCN 198 - 2006
QP 843
Hướng dẫn tính khí thực các công trình tháo nước
3
14TCN 197- 2006
QP 857
Hướng dẫn thiết kế cống lấy nước bằng thép bọc bê tông, bê tông cốt thép
4
14TCN 173 -2006
QP 851
Tiêu chuẩn thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình đầu mối thuỷ lợi
5
14TCN-171 -2006
QP 810
QP 850
Thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án Thủy lợi
6
14TCN 195 -2006
QP 822
Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi
7
14TCN 186 - 2006
QP 821
Qui định về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi
8
14TCN 181- 2006
QP 819
Hướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép
9
14 TCN 197-2006
QP 857
Cống lấy nước bằng thép bọc bê tông, bê tông cốt thép – Hướng dẫn thiết kế
10
14 TCN 174-2006
QP 862
Quy trình tưới tiêu nước cho cây lương thực và thực phẩm
11
14TCN 183:2006; 14TCN 184:2006; 14TCN 185:2006
QP 830
Tiêu chuẩn ngành về thí nghệm đá xây dựng trong công trình thuỷ lợi
12
14 TCN 199 -2006
QP 858
Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
13
14TCN 112 – 2006
QP 791
Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu
14
14 TCN 178 -2006
QP 817
Công trình thủy lợi - ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu thiết kế
15
14 TCN 3 - 2006
QP 844
Chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép của công trình
16
14 TCN 187-2006
QP 823
Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất công trình thủy lợi
17
14 TCN 6-2006
QP 845
Thiết kế chế tạo cửa van phẳng bằng thép – Yêu cầu kỹ thuật
18
14 TCN 150 -:-154-2006
QP 846
Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi
19
14TCN 21 - 2005
QP 788
Tiêu chuẩn bản vẽ thuỷ lợi
20
14 TCN 145 -2005
QP 765
Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi
21
14 TCN 157-2005
QP 776
QP 790
Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén
22
HDTL C4-76
QP 775
Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thủy lợi
23
14 TCN 54-87
QP 774
Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình thủy công
24
14 TCN 1-2004
QP 768
Quy trình kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê
25
14 TCN 20 - 2004
QP 748
QP 767
Đập đất – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng phương pháp đầm nén
26
14 TCN 79 - 2004
QP 749
Kết cấu thép và thiết bị cơ khí công trình thủy lợi – Sơn bảo vệ
27
14 TCN 143 - 2004
QP 734
Hồ chứa nước Cửa Đạt – Tiêu chuẩn thiết kế - Giai đoạn TKKT + tổng dự toán và bản vẽ thi công
28
14 TCN 9 - 2003
QP 731
Kênh đất – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu
29
14 TCN 4-2003
QP 721
Thành phần nội dung khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi
30
14 TCN 23 - 2002
QP 707
Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông
31
14 TCN 22 - 2002
QP 704
Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi
32
14 TCN 102 - 2002
QP 701
Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thủy lợi
33
14TCN 130 -2002
QP 700
Hướng dẫn thiết kế đê biển
34
TCXDVN 285 - 2002
QP 699
Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế
35
14 TCN 59 - 2002
QP 698
Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông và BTCT – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu
36
14 TCN 40 - 2002
QP 690
Quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh
37
14 TCN 12 - 2002
QP 689
Công trình thủy lợi – Xây và lát đá – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghệm thu
38
14 TCN 120 - 2002
QP 687
Công trình thủy lợi – Xây và lát gạch – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu
39
14 TCN 119 - 2002
QP 685
Thành phần nội dung khối lượng lập thiết kế công trình thủy lợi
40
14 TCN 118 - 2002
QP 702
Thành phần nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thủy lợi
41
14 TCN 40 - 2002
QP 690
Quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh
42
14 TCN 122 - 2002
QP 688
Tiêu chuẩn phòng chống lũ đồng bằng sông Hồng
43
14 TCN 101 - 2001
QP 681
Giếng giảm áp – Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu
44
14 TCN 100 - 2001
QP 676
Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí
45
14 TCN 117 - 1999
QP 598
Cửa van cung – Thiết kế chế tạo lắp đặt nghiệm thu và bàn giao – Yêu cầu kỹ thuật
46
14 TCN 111 - 1997
QP 589
Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển tài nguyên nước
47
14 TCN 110 - 1996
QP 588
Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thủy lợi
48
14 TCN 90 - 1995
QP 544
Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng
49
14 TCN 82 - 1995
QP 537
QP 543
Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá
50
14 TCN 61 - 92
QP 509
Hệ số tưới cho ruộng lúa – Tiêu chuẩn thiết kế
51
14 TCN 81 - 90
QP 494
Quy trình tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun
52
14 TCN 84 - 91
QP 491
Công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ
53
14 TCN 58 - 88
QP 482
Đường viền dưới đất của đập trên nền không phải là đá
54
14 TCN 56 - 88
QP 481
Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép
55
HDTL C7 - 83
QP 472
QP 473
Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước
56
TCVN 4118 - 85
QP 345
QP 471
Hệ thống kênh tưới
57
14 TCN 60 - 88
QP 466

58
14 TCN 57 - 88
QP 462
Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thủy lợi
59
TCVN 4253 - 86
QP 389
QP 459
Nền các công trình thủy công
60
14TCN 48-86
QP 514
Quy trình thi công bê tông trong mùa nóng - khô
61
14 TCN 2 - 85
QP 364
Công trình bằng đất – Quy trình thi công bằng phương pháp đầm nén nhẹ
62
QTTL.D1-82
QP 367
Quy trình nổ mìn trong xây dựng thuỷ lợi thuỷ điện
63
14 TCN 43 - 85
QP 331
Đường thi công công trình thủy lợi – Quy phạm thiết kế
64
TCVN 4116 - 85
QP 325
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế
65
QPTL C1 - 75
QP 184
Quy phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu
66
QPTL.D3-74
QP 180
Quy phạm thi công và nghiệm thu khoan nổ mìn các công trình đất đá
67
QPTL C5 - 75
QP 175
Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công
68
QPTL C8 - 76
QP 162
Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn
69
QPTL C1 - 76
QP 161
Quy phạm thiết kế kênh dẫn nhà máy thủy điện
70
TCXD 57 - 73
QP 159
Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công
71
QPTL C1 - 78
QP 144
Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi do sóng và tàu
72
QPTL C6 - 77
QP 142
Quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế
73
A 6 - 77
QP 130
Quy phạm phân cấp đê
74
QPTL C4 - 75
QP 129
Quy phạm thiết kế bể lắng cát nhà máy thủy điện
75
QPTL C1 - 75
QP 128
Quy trình tính toán tổn thất do ma sát dọc theo chiều dài đường dẫn nước
76

QP 101
Chỉ dẫn thiết kế âu tàu
77
14TCN 32-85, HDTL.C.3.77
QP 673
Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi

Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment