Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về Công trình Thủy lợi cập nhật

Like và chia sẻ bài viết
TCVN 4118-85._ Hệ thống kênh tưới. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4253-86._ Nền các công trình thủy công. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5569:1991._ Dòng nước. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8297:2009, Công trình thủy lợi. Đập đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công
bằng phương pháp đầm nén

Chuyển đổi từ 14 TCN 20: 2004.

TCVN 8298:2009, Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
TCVN 8299:2009, Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép
TCVN 8300:2009, Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt , nghiệm thu, bàn giao
TCVN 8301:2009, Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu vít. Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
TCVN 8302:2009, Quy hoạch phát triển thủy lợi. Quy định chủ yếu về thiết kế
TCVN 8303:2009, Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông
TCVN 8304:2009, Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi
TCVN 8305:2009, Công trình thủy lợi. Kênh đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu
Chuyển đổi từ 14 TCN 9: 2003
TCVN 8306:2009, Công trình thủy lợi. Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước
TCVN 8367:2010, Hệ thống công trình thủy lợi - Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước
TCVN 8213:2009, Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới,
TCVN 8214:2009, Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện
TCVN 8215:2009, Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối
TCVN 8216:2009, Thiết kế đập đất đầm nén
Chuyển đổi từ 14 TCN 157: 2005
TCVN 8217:2009, Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phân loại
TCVN 8218:2009, Bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8219:2009, Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công. Phương pháp thử
TCVN 8220:2009._ Vải địa kỹ thuật. Phương pháp xác định độ dày danh định
TCVN 8221:2009._ Vải địa kỹ thuật. Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích
TCVN 8222:2009._ Vải địa kỹ thuật. Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê
TCVN 8223:2009._ Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh
TCVN 8224:2009, Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình
TCVN 8225:2009, Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình
TCVN 8226:2009, Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000
TCVN 8227:2009, Mối gây hại công trình đê, đập. Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại
TCVN 8228:2009, Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8304:2009, Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi._ Pages: 38tr
TCVN 8412:2010, Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập quy trình vận hành
TCVN 8413:2010, Công trình thủy lợi – Vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê
TCVN 8414:2010, Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước
TCVN 8415:2010, Công trình thủy lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều
TCVN 8416:2010, Công trình thủy lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều
TCVN 8417:2010, Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện
TCVN 8418:2010, Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống
TCVN 8419:2010, Công trình thuỷ lợi − Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ
TCVN 8420:2010, Công trình thuỷ lợi − Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun
TCVN 8421:2010, Công trình thuỷ lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu
TCVN 8422:2010, Công trình thuỷ lợi – Thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công
TCVN 8423:2010, Công trình thuỷ lợi − Trạm bơm tưới, tiêu nước − Yêu cầu thiết kế công trình thuỷ công
TCVN 8477:2010, Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8478:2010, Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8479:2010, Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
TCVN 8480:2010, Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại
TCVN 8481:2010, Công trình đê điều - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment