Luật Tài nguyên nước 2012 và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành

Like và chia sẻ bài viết
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
Luật số 17/2012/QH12 21/6/2012 Luật Tài nguyên nước Download
142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản Download
201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước Download
43/2015/NĐ-CP 06/5/2015 Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Download
54/2015/NĐ-CP 08/6/2015 Nghị định Quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm hiệu, quả Download
19/2013/TT-BTNMT 18/7/2013 Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất Download
27/2014/TT-BTNMT 30/5/2014 Thông tư Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước Download
40/2014/TT-BTNMT 11/7/2014 Thông tư Quy định hành nghề khoan nước dưới đất Download
56/2014/TT-BTNMT 24/9/2014 Thông tư Quy định điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước Download
42/2015/TT-BTNMT 29/9/2015 Thông tư Quy định kỹ thuật Quy hoạch tài nguyên nước Download
23/2015/QĐ-UBND 29/9/2015 Quy định Một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu Download
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
15/2009/TT-BTNMT 05/10/2009 Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước Download
26/2009/TT-BTNMT 30/11/2009 Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước Download
20/2009/TT-BTNMT 05/11/2009 Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Download
21/2009/TT-BTNMT 05/11/2009 Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước Download
10/2010/TT-BTNMT 01/7/2010 Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước Download
Số/Ký hiệu Thay thế Trích yếu Download
QCVN 40:2011/BTNMT QCVN 24:2009 QCKTQG về nước thải công nghiệp Download
QCVN 39:2011/BTNMT TCVN 6773:2000 QCKTQG về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu Download
QCVN 38:2011/BTNMT TCVN 6774:2000 QCKTQG về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh Download
QCVN 35:2010/BTNMT ... QCKTQG về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển Download
QCVN 29:2010/BTNMT ... Nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu Download
QCVN 28:2010/BTNMT ... Nước thải Y tế Download
QCVN 25:2009/BTNMT ... Nước thải bãi chôn lấp Download
QCVN 24:2009/BTNMT ... Nước thải công nghiệp Download
QCVN 14:2008/BTNMT ... Nước thải sinh hoạt Download
QCVN 13:2008/BTNMT ... Nước thải công nghiệp dệt may Download
QCVN 12:2008/BTNMT ... Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy Download
QCVN 11:2008/BTNMT ... Nước thải công nghiệp chế biến thủy sản Download
QCVN 10:2008/BTNMT ... Chất lượng nước biển ven bờ Download
QCVN 09:2008/BTNMT ... Chất lượng nước ngầm Download
QCVN 08:2008/BTNMT ... Chất lượng nước mặt Download
QCVN 01:2008/BTNMT ... Nước thải chế biến cao su thiên nhiên Download
QCVN 02:2009/BYT ... Chất lượng nước sinh hoạt Download
QCVN 01:2009/BYT ... Chất lượng nước ăn uống Download
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment