Câu hỏi ôn tập môn Kiến thức chung (Công chức Thái Bình 2013).

Like và chia sẻ bài viết
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG

(Kỳ thi tuyển công chức khối tỉnh, huyện)

Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế và thi hành pháp luật?
Câu 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp 1992?
Câu 3: Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm?
Câu 4: Nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng?
Câu 5: Đặc điểm của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam?
Câu 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhan dân cấp tỉnh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003?
Câu 7: Nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết dân tộc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước CH XHCN VN theo Hiến pháp 1992?
Câu 8: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu theo quy định của Luật cán bộ, công chức?
Câu 9: Các hành vi tham nhũng và các nguyên tắc xử lý tham nhũng?
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giời hành chính?
Câu 11: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân nhân năm 2003?
Câu 12: Các nguyên tắc tuyển dụng công chức và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này trong tuyển dụng công chức ở địa phương?
Câu 13: Quy định về công khai,minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo Luật phòng chống tham nhũng?
Câu 14: Các yêu cầu cơ bản đối với thành phần nội dung trong thể thức của văn bản hành chính?
Câu 15: Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ trong phòng chống tham nhũng theo Luật Phòng chống tham nhũng?
Câu 16: Các nghĩa vụ của cán bộ, công chức?
Câu 17: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003?
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, ý tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội?
Câu 19: Quy định về công khai, minh bạch trong việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân thao Luật phòng chống tham nhũng?
Câu 20: Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội CNVN và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này ở địa phương?
Câu 21: Các quy định về tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo theo Luật PCTN?
Câu 22: Quy định về văn hoá ở công sở của cán bộ, công chức ở địa phương?
Câu 23: Các quy định về từ chức hoặc miễn nhiệm đối với công chức theo Luật cán bộ, công chức?
Câu 24: Các quy định của pháp luật về đánh giá công chức?
Câu 25: Quy định về công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai theo Luật PCTN?
Câu 26: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tài nguyên, môi trường và trong thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo?
Câu 27: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003?
Câu 28: Nguyên tắc tập trung – dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà XHCNVN và đánh giá việc thực hiện nguyên tắc này ở địa phương?
Câu 29: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, đât dai và lĩnh vực giáo dục, đào tạo?
Câu 30: Quy định về văn hoá giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức ờ địa phương?
Câu 31: Nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định của Luật PCTN?
Câu 32: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ theo Hiến pháp 1992?
Câu 33: Vai trò và trách nhiệm của báo chí trong phòng chống tham nhũng theo Luật PCTN?
Câu 34: Quy định về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ theo Luật Phòng, chống tham nhũng ở địa phương?
Câu 35: Các hình thức kỷ luật đối với công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức?
Câu 36: Quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ trong cơ quan nhà nước ở địa phương?
Câu 37: Những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định của Luật PCTN?
Câu 38: Các loại công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức?
Câu 39: Phương thức tuyển dụng công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức?
Câu 40: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003?
(Tổng có 40 câu. Cung cấp bởi ngocsac)
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment