TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH GIAO NĂM 2020

Like và chia sẻ bài viết

 

TT

Văn bản giao

Nội dung nhiệm vụ

Hạn xử lý

Kết quả thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất

Hoàn thành

Đang triển khai

Đúng hạn

Quá hạn

Trong hạn

Quá hạn

1

1829/UBND-KTN ngày 1/9/2020

Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện: Phong Thổ, Tam Đường

 

Đang thực hiện

 

 

x

 

 

2

1837/UBND-KTN ngày 1/9/2020

Thanh lý tài sản trên đất và cho thuê đất của UBND huyện Tam Đường

09/09/2020

Đang thực hiện

 

 

x

 

 

3

1823/UBND-TH ngày 1/9/2020

Cung cấp bổ sung thông tin thực hiện xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán nhà nước khu vực VII

05/09/2020

Đã hoàn thành (số 2286//STNMT-MTK ngày 26/8/2020; số 2316/STNMT-MTK ngày 28/8/2020; số 2365/STNMT-MTK ngày 03/9/2020)

x

 

 

 

 

4

1802/UBND-VX ngày 28/8/2020

Lập danh sách lãnh đạo, cán bộ trực trong dịp nghỉ Lễ

31/08/2020

Đã hoàn thành (số          2339/STNMT-VP ngày 31/8/2020)

x

 

 

 

 

5

1777/UBND-KTN ngày 27/8/2020

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Lai Châu rà soát, tổng hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, tham mưy ý kiến của UBND tỉnh liên quan đến vụ án hành chính số 414/2020/TLPT-HC về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của UBND tỉnh Lai Châu và UBND thành phố Lai Châu”

Trước 10/9/2020

Đã hoàn thaành (số 2351/STNMT-TTRA ngày 01/9/2020)

x

 

 

 

 

6

1769/UBND-KTN ngày 26/8/2020

Giao nhiệm vụ tham mưu đối với phương án sắp xếp 04 cơ sở nhà, đất của VNPT

05/09/2020

Đã hoàn thành (số 2390/STNMT-ĐĐB ngày 04/9/2020)

x

 

 

 

 

7

1729/KH-UBND ngày 24/8/2020

Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

-

Đã hoàn thành (số          2271.KH-STNMT ngày 25/8/2020)

x

 

 

 

 

8

1709/UBND-KTN ngày 21/8/2020

Đối với Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của UBND huyện Tam Đường

22/08/2020

Đã hoàn thành (Công văn số 2215/STNMT-ĐĐB ngày 21/8/2020)

x

 

 

 

 

9

1713/UBND-KTN ngày 21/8/2020

Khảo sát, lập dự án đầu tư và xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

20/09/2020

Đang thực hiện

 

 

x

 

 

10

1704/UBND-KTN ngày 20/8/2020

Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CPngày 03/10/2017của Chính phủ

20/10/2020

Đã hoàn thành (số 2272/BC-STNMT ngày 25/8)

x

 

 

 

 

11

1372/VPUBND ngày 19/8/2020

Báo cáo tình hình cung cấp thông tin về tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

22/08/2020

Đã hoàn thành (số 2213/BC-STNMT ngày 21/8/2020)

x

 

 

 

 

12

1661/UBND-VX  ngày 13/8/2020

Chỉ đạo CBCCVC thực hiện việc cài đặt ứng dụng Bluezone; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông

18/08/2020

Đã hoàn thành (số                  2179/BC-STNMT ngày 18/8/2020)

x

 

 

 

 

13

1334/VPUBND-KTN ngày 12/8/2020

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, tham mưu bãi bỏ các quy định của địa phương trái quy định của pháp luật

21/11/2020

Đang thực hiện

 

 

x

 

 

14

1323/VPUBND-KTN ngày 11/8/2020

Giải quyết đề nghị của Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam

30/08/2020

Đã hoàn thành (số 2310/STNMT-MTK ngày 28/8/2020)

x

 

 

 

 

15

1604/UBND-VX ngày 7/8/2020

hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19

-

Đã hoàn thành (số 2132/STNMT-MTK ngày 13/8/2020)

x

 

 

 

 

16

1297/VPUBND-KTN ngày 5/8/2020

Giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

08/12/2020

Đã hoàn thành (số 2114/STNMT-MTK ngày 11/8/2020

x

 

 

 

 

17

1572/UBND-KTN ngày 4/8/2020

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Lai Châu rà soát, kiểm tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, tham mưu, báo cáo quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng đối với những nội dung kiến nghị, khiếu nại của bà Phạm Thị Nguyệt.

Trước 20/8/2020

Đã hoàn thành (số 2205/STNMT-TTRA ngày 20/8/2020; số 322/BC-UBND ngày 26/8/2020)

x

 

 

 

 

18

1268/VPUBND-KTN ngày 3/8/2020

Tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Trước 08/8/2020

Đã hoàn thành (số 2095/STNMT-KSN ngày 07/8/2020)

x

 

 

 

 

19

1280/VPUBND-KTN ngày 3/8/2020

giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Củm 4

Trước 20/8/2020

Đã hoàn thành (số 2180/TTr-STNMT ngày 19/8/2020)

x

 

 

 

 

20

48/TB-UBND ngày 31/7/2020

Mời các doanh nghiệp đến làm việc trực tiếp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắccho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án

20/08/2020

Đã hoàn thành (đã tổ chức hội nghị và có báo cáo số 2204/BC-STNMT ngày 20/8/2020)

x

 

 

 

 

21

1537/UBND-TH ngày 30/7/2020

Báo cáo mức độ ảnh hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19

01/08/2020

Đã hoàn thành (số                  2065/STNMT-VP ngày 03/8/2020)

 

x

 

 

 

22

1221/VPUBND-KTN ngày 27/7/2020

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo Báo cáo văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg, hoàn thiện văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ pháp chế).

Trước 31/7/2020

Đã hoàn thành (số 2040/STNMT-TTRA ngày 30/7/2020)

x

 

 

 

 

23

1501/UBND-TH ngày 27/7/2020

Xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021

Trước 29/07/2020

Đã hoàn thành (số                  2028/STNMT-VP ngày 29/7/2020)

 

x

 

 

 

24

1481/UBND-KTN  ngày 23/7/2020

Dự toán khối tỉnh khẩn trương lập nhu cầu kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2021

25/07/2020

Đã hoàn thành (số                  1791/STNMT-VP ngày 24/7/2020)

x

 

 

 

 

25

1474/UBND-TH ngày 22/7/2020

Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện và kiến nghị các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ  sung  Nghị  định  84/2015/NĐ-CP  ngày  30/9/2015    Nghị  định  số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

15/08/2020

Đã hoàn thành (số                  2138/STNMT-VP ngày 14/8/2020)

x

 

 

 

 

26

1463/UBND-KTN ngày 21/7/2020

Giao nhiệmvụ triển khai thực hiện Văn bản số 5550-VPCP-CN ngày 08/7/2020

Trước 30/8/2020

Đã hoàn thành (số 2299/BC-STNMT ngày 27/8/2020)

x

 

 

 

 

27

1183/VPUBND-KTN ngày 21/7/2020

Tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và kiểm soát việc thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở

31/12/2020

Đã hoàn thành (số 2253/STNMT-MTK ngày 24/8/2020)

x

 

 

 

 

28

1186/VPUBND-KTN ngày 21/7/2020

Giao nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

15/08/2020

Đã hoàn thành (số 2137/BC-STNMT ngày 14/8/2020)

x

 

 

 

 

29

1469/UBND-KTN ngày 21/7/2020

Giao nhiệm vụ điều chỉnh lại phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Lai Châu

10/08/2020

Đã hoàn thành (số 2031/STNMT-ĐĐB ngày 07/8/2020)

x

 

 

 

 

30

1201/VPUBND-TH ngày 21/7/2020

Rà soát, cung cấp thông tin về những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghịđịnh  số 32/2019/NĐ-CP

30/07/2020

Đã hoàn thành (số                  2014/STNMT-VP ngày 28/7/2020)

x

 

 

 

 

31

1185CV/VPUBND – KTN ngày 20/7/2020

giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Việt Thành về khảo sát, thăm dò mỏ vị trí khai thác cát, đá làm VLXD thông thường trên địa bàn huyện Than Uyên

Trước ngày 31/7/2020

Đã hoàn thành (số 2030/BC-STNMT ngày 29/7)

x

 

 

 

 

32

1175/VPUBND-KTN ngày 20/7/2020

Giao nhiệm vụ tham mưu đối với phương án sắp xếp 03 cơ sở nhà, đất của TKV

08/08/2020

Đã hoàn thành (số 1944/STNMT-ĐĐB ngày 22/7/2020)

x

 

 

 

 

33

1176/VPUBND-KTN ngày 20/7/2020

Giao nhiệm vụ tham mưu phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc Bộ TNMT trên địa bàn tỉnh

07/08/2020

Đã hoàn thành (số 2087/STNMT-ĐĐB ngày 06/8/2020)

x

 

 

 

 

34

1177/VPUBND-KTN ngày 20/7/2020

Giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch về việc xác định lại ranh giới, diện tích đất của Bảo tàng tỉnh Lai Châu

10/08/2020

Đã hoàn thành (số 2096/BC-STNMT ngày 07/8/2020)

x

 

 

 

 

35

1432/UBND-KTN ngày 16/7/2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

-

Đã hoàn thành

x

 

 

 

 

36

 129/VPUBND-KTN ngày 13/7/2020

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh

18/07/2020

Đã hoàn thành (số                  1913/STNMT-VP ngày 17/7/2020)

x

 

 

 

 

37

1393/UBND-KTN ngày 9/7/2020

Chủ trì thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo ĐTM dự án đường hành lang biên giới đoạn đoạn Phong Thổ (Lai Châu) – Bát Xát (Lào Cai)

-

Đã hoàn thành (số 2154/TTr-STNMT ngày 14/8/2020)

x

 

 

 

 

38

1397/UBND-KTN ngày 9/7/2020

Cung cấp bổ sung thông tin thực hiện xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2021của Kiểm toán nhà nước khu vực VII

14/07/2020

Đã hoàn thành (số                  1871/STNMT-VP ngày 13/7/2020)

x

 

 

 

 

39

1378/KH-UBND ngày 8/7/2020

Xây dựng kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2020

20/07/2020

Đã hoàn thành (số 1924/KH-STNMT ngày 17/7/2020)

x

 

 

 

 

40

1389/UBND-KTN ngày 8/7/2020

Đề xuất UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ cao Tây Bắc

14/07/2020

Đã hoàn thành (số                  1889/STNMT-VP ngày 15/7/2020)

x

 

 

 

 

41

1088/VPUBND-KTN ngày 6/7/2020

Giao nhiệm vụ quản lý hoạt động viễn thám, xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám

20/7/2020

Đã hoàn thành (số 1899/TTr-STNMT ngày 16/7/2020; số 945/QĐ-UBND ngày 21/7/2020)

x

 

 

 

 

42

1356/UBND-TH ngày 6/7/2020

Tham mưu giải trình ý kiến khác nhau sau thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV

07/07/2020

Đã hoàn thành (Công văn số 1782/STNMT-ĐĐB ngày 06/7/2020)

x

 

 

 

 

43

1099/VPUBND – KTN ngày 6/7/2020

Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Trọng Thuý

Trước ngày 20/7/2020

Đã hoàn thành (số 1921/STNMT-KSN ngày 17/7/2020)

x

 

 

 

 

44

1100/VPUBND-KTN ngày 6/7/2020

Thống kê số liệu và báo cáo quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn

15/07/2020

Đã hoàn thành (số 1873/BC-STNMT ngày 13/7/2020)

x

 

 

 

 

45

1089/VPUBND-KTN ngày 6/7/2020

Tổng hợp các cơ sở sản xuất và nguồn thải phát sinh khí thải, bụi

20/07/2020

Đã hoàn thành (số 1901/BC-STNM ngày 17/7/2020)

x

 

 

 

 

46

1088/VPUBND-KTN ngày 6/7/2020

Giao nhiệm vụ quản lý hoạt động viễn thám, xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám

20/07/2020

Đã hoàn thành (số 1899/TTr-STNMT ngày 16/7/2020)

x

 

 

 

 

47

1356/UBND-TH ngày 6/7/2020

Tham mưu giải trình ý kiến khác nhau sau thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV

07/07/2020

Đã hoàn thành (số 1782/STNMT-ĐĐB ngày 06/7/2020)

x

 

 

 

 

48

1091/VPUBND-KSTT ngày 6/7/2020

Đề xuất nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các giải pháp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến nghị

07/07/2020

Đã hoàn thành (số                  1786/STNMT-VP ngày 07/7/2020)

x

 

 

 

 

49

1339/KH-UBND ngày 3/7/2020

Xây dựng kế hoạch Lưu trữ tài liệu điện tử giai đoạn 2020-2025

Năm 2021

Đã hoàn thành (số 1848/KH-STNMT ngày 10/7/2020)

x

 

 

 

 

50

1055/VPUBND-KTN ngày 1/7/2020

Cung cấp thông tin về Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả phê duyệt tiền cấp quyền KT tài nguyên nước trong năm 2020

Trước ngày 15/7/2020

Đã hoàn thành (số 1855/STNMT-KSN ngày 13/7/2020)

x

 

 

 

 

51

1045/VPUBND – KTN ngày 30/6/2020

Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần xi măng NORCEM Yên Bình

-

Đã hoàn thành (số 1930/STNMT-KSN ngày 20/7/2020)

x

 

 

 

 

52

1286/UBND-TH ngày 29/6/2020

Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XIV

07/02/2020

Đã hoàn thành (Công văn số 1724/STNMT-ĐĐB)

x

 

 

 

 

53

1294/UBND-KTN ngày 29/6/2020

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Phong Thổ rà soát, tổng hợp cung cấp các loại hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, ý kiến của UBND tỉnh liên quan đến vụ kiện “Tranh chấp đất đai” và “Yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa Ban quản lý rừng phòng hộ và ông Lò Văn Tâm theo nội dung Thông báo số 07/2020/TB-TA ngày 03/5/2020, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Trước ngày 10/7/2020

Đã hoàn thành (số 1880/STNMT-TTRA ngày 14/7/2020)

x

 

 

 

Có Công văn số 1707/STNMT-TTRA ngày 30/6/2020 đề nghị gia hạn đến ngày 15/7/2020

54

1284/KH-UBND  ngày 26/6/2020

Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 -2020, xây dựng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 -2030

05/07/2020

Đã hoàn thành (số 1736/BC-STNMT ngày 2/7/2020)

x

 

 

 

 

55

1030/VPUBND-TD ngày 26/6/2020

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên nghiên cứu nội dung đơn, rà soát hiện trạng, quy trình, kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh.

Trước ngày 10/7/2020

Đã hoàn thành (số 1819/BC-STNMT ngày 09/7/2020)

x

 

 

 

 

56

1019/VP-KTN ngày 25/6/2020

Giao nhiệm vụ tham gia góp ý dự thảo Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia về viễn thám

 

Đã hoàn thành (Công văn số 1793/STNMT-ĐĐB ngày 07/7/2020)

x

 

 

 

 

57

1020/VPUBND-KTN ngày 25/6/2020

Giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

-

Đã hoàn thành (số 1689/BC-STNMT ngày 29/6/2020)

x

 

 

 

 

58

1267/KH-UBND  ngày 24/6/2020

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện vị trí thứ hạng các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI

-

Đã hoàn thành (số                  1959/BC-STNMT ngày 23/7/2020)

x

 

 

 

 

59

1221/UBND-KSTT ngày 18/6/2020

Báo cáo rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

30/07/2020

Đã hoàn thành (số                  2179/BC-STNMT ngày 18/8/2020)

x

 

 

 

 

60

1202/UBND-KTN ngày 16/6/2020

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH thương mại tổng hợp huyện Than Uyên

30/6/2020

Đã họp ngày 26/6/2020

 

x

 

 

Do phối hợp với VPĐK rà soát một số nội dung cần làm rõ

61

950/VPUBND-KTN  ngày 16/6/2020

Báo cáo đô thị hóa và phát triển đô thị của tỉnh Lai Châu

05/07/2020

Đã hoàn thành (số                  1780/STNMT-VP ngày 06/7/2020)

 

x

 

 

 

62

1197/UBND-TH ngày 15/6/2020

xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nướcvề tài nguyên và môi trường, vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021

18/06/2020

Đã hoàn thành (số 1172/BC-STNMT ngày 17/6/2020)

x

 

 

 

 

63

1190/UBND-KTN ngày 12/6/2020

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm đầu mối, phối hợp thực hiện các biện pháp tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

Trước ngày 30/11/2020

Đang thực hiện

 

 

x

 

 

64

927/VPUBND-KTN ngày 12/6/2020

Giao nhiệm vụ cung cấp thông tin về hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng BUR3 của Việt Nam cho UNFCCC

01/07/2020

Đã hoàn thành (số 1680/STNMT-MTK ngày 26/6/2020)

x

 

 

 

 

65

908/VPUBND-KTN ngày 10/6/2020

Giao nhiệm vụ rà soát, thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án

26/6/2020

Đã hoàn thành (số 1621/BC-STNMT ngày 23/6/2020)

x

 

 

 

 

66

910/VPUBND-KTN ngày 10/6/2020

cung cấp thông tin , số liệu phục vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kí 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Trước ngày 30/7/2020

Đã hoàn thành (số 2036/STNMT-KSN ngày 29/7/2020)

x

 

 

 

 

67

1174/UBND-KTN ngày 10/6/2020

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung tại mục 1, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, nước theo quy định của pháp luật.

Trước ngày 15/9/2020

Đã hoàn thành (số 213/QĐ-STNMT ngày 30/7/2020)

x

 

 

 

 

68

907/VPUBND-KTN ngày 10/6/2020

Tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

15/06/2020

Đã hoàn thành (số 1505/STNMT-MTK ngày 12/6/2020)

x

 

 

 

 

69

1174/UBND-KTN ngày 10/6/2020

Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kết luận số 856/KL-TTVP ngày 04/6/2020 của Thanh tra Chính phủ

31/12/2020

Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kết luận số 856/KL-TTVP ngày 04/6/2020 của Thanh tra Chính phủ

 

 

x

 

 

70

1165/UBND-KTN ngày 9/6/2020

Giải quyết kiến nghị của các Công ty CP cao su trên địa bàn tỉnh

-

Đã hoàn thành (số 1699/STNMT-ĐĐB ngày 30/6/2020)

x

 

 

 

 

71

901/VPUBND-KTN ngày 9/6/2020

Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch điện VIII

20/06/2020

Đã hoàn thành (số 1596/STNMT-MTK ngày 19/6/2020)

x

 

 

 

 

72

1114/UBND-KTN ngày 4/6/2020

Làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ

14/6/2020

Đã hoàn thành (số 1152/BC-STNMT ngày 12/6/2020)

x

 

 

 

 

73

1113/UBND-KTN ngày 4/6/2020

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo và chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị của các ông (bà): Tô Mạnh Cường, Nguyễn Văn Bôn, Hoàng Xuân Hồng làm rõ nguyên nhân, lý do kiến nghị; quá trình giải quyết của các cơ quan; tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị.

08/06/2020

Đã hoàn thành (số 1455/BC-STNMT ngày 08/6/2020)

x

 

 

 

 

74

852/VPUBND-KTN ngày 3/6/2020

Giao nhiệm vụ tham mưu đơn vị phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra cơ sở nhà, đất của TKV

06/10/2020

Đã hoàn thành (số 1433/STNMT-ĐĐB ngày 09/6/2020)

x

 

 

 

 

75

1098/UBND-VX ngày 3/6/2020

hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-COV-2 tại cộng đồng

-

Đã hoàn thành (số 1477/STNMT-MTK ngày 09/6/2020)

x

 

 

 

 

76

842/VPUBND-KTN ngày 2/6/2020

Triển khai Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020

15/08/2020

Đã hoàn thành (số 1371/STNMT-MTK ngày 02/6/2020)

x

 

 

 

 

77

1065/UBND-KTN ngày 28/5/2020

Tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020

10/06/2020

Đã hoàn thành (số 1367/STNMT-MTK ngày 01/6/2020; 1451/BC-STNMT ngày 08/6/2020)

x

 

 

 

 

78

1055/UBND-KTN  ngày 27/5/2020

Giao Sở TNMT chủ trì, Sở Công thương, Kế hoạch và đầu tư, UBND huyện kiểm tra theo nội dung phản ánh của Công ty Thủy Điện  Huội Quảng – Bản Chát

02/06/2020

Đã hoàn thành (số 1370/BC-STNMT ngày 02/6/2020)

x

 

 

 

 

79

1045/UBND-KTN ngày 27/5/2020

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần giống vật tư Lai Châu

06/10/2020

Đã hoàn thành (số 1479/BC-STNMT ngày 09/6/2020)

x

 

 

 

 

80

785/VPUBND-VX ngày 27/5/2020

Giao nhiệm vụ rà soát, báo cáo đánh gái tình hình thực hiện các dự án sân gôn

15/6/2020

Đã hoàn thành (số 1356/STNMT-ĐĐB ngày 01/6/2020)

x

 

 

 

 

81

791/VPUBND-KTN ngày 27/5/2020

giao nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

06/10/2020

Đã hoàn thành (số 1419/BC-STNMT ngày 04/6/2020)

x

 

 

 

 

82

1056/UBND-TH ngày 27/5/2020

Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020

08/06/2020

Đã hoàn thành (số          1432/BC-STNMT ngày 05/6/2020)

x

 

 

 

 

83

780/VPUBND-KTN ngày 26/5/2020

Giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Pắc Ma

-

Đang thực hiện

 

 

x

 

 

84

779/VPUBND-KTN ngày 26/5/2020

Giao nhiệm vụ tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

15/06/2020

Đã hoàn thành (số 1340/BC-STNMT1542/STNMT-KSN ngày 15/6/2020)

x

 

 

 

 

85

1030/UBND-KTN ngày 26/5/2020

Triển khai nhiệm vụ sau buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

Đã hoàn thành (số 1341/BC-STNMT ngày 29/5/2020)

x

 

 

 

 

86

1032/UBND-KTN ngày 26/5/2020

Tham mưu đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty CP sản xuất thương mại và xuất khẩu Lai Châu

01/06/2020

Đã hoàn thành (số 1282/STNMT-ĐĐB ngày 26/5/2020)

x

 

 

 

 

87

782/VPUBND-KTN ngày 26/5/2020

Giao nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai

29/5/2020

Đã hoàn thành (số 1320/BC-STNMT ngày 28/5/2020)

x

 

 

 

 

88

732/VPUBND-KTN ngày 20/5/2020

Giao nhiệm vụ tham mưu đối với kiến nghị của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu

25/5/2020

Đã hoàn thành (số 1241/BC-STNMT ngày 22/5/2020)

x

 

 

 

 

89

735/VPUBND-KTN ngày 20/5/2020

giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

15/07/2020

Đã hoàn thành (số 1870/BC-STNMT ngày 13/7/2020)

x

 

 

 

 

90

18/UBND-KTN ngày 19/5/2020

Giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Văn bản số 1278/VPCP-KGVX ngày 11/5/2020 của VPCP

-

Đã hoàn thành (Công văn số 16/STNMT-ĐĐB ngày 09/6/2020)

x

 

 

 

 

91

962/UBND-KTN ngày 19/5/2020

Giao nhiệm vụ tham mưu phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích rừng, mục đích sử dụng đất các DA trên địa bàn

 

Đã hoàn thành (số 1156/STNMT-ĐĐB ngày 18/5/2020)

x

 

 

 

 

92

969/UBND-TH ngày 19/5/2020

cập  nhật  bổsung báo cáo đánh giá tình hình thực  hiện  Kế hoạch  phát triển  kinh  tế-xã  hội 5 năm giai đoạn  2016-2020    xây  dựng  Kếhoạch 5 năm giai đoạn 2021-2026

20/06/2020

Đã hoàn thành (số 1559/BC-STNMT ngày 17/6/2020)

x

 

 

 

 

93

718/VPUBND-KTN ngày 19/5/2020

Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 56-KL/TW

29/05/2020

Đã hoàn thành (số 1199/STNMT-MTK ngày 19/5/2020; 1226/STNMT-MTK ngày 22/5/2020)

x

 

 

 

 

94

706/VPUBND-KTN ngày 18/5/2020

V/v giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2020

10/07/2020

Đã hoàn thành (số 1309/STNMT-MTK ngày 27/5/2020)

x

 

 

 

 

95

687/VPUBND-KTN ngày 15/5/2020

Giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV tài nguyên và môi trường Việt Nam

Trước ngày 31/5/2020

Đã hoàn thành (số 1340/BC-STNMT ngày 29/5/2020)

x

 

 

 

 

96

907/UBND-TH ngày 11/5/2020

Nghiên cứu Báo cáo kết quả nghiên cứu Chỉ số PCI năm 2019 của VCCI, có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật

18/05/2020

Đã hoàn thành (số 1159/STNMT-VP ngày 18/5/2020)

x

 

 

 

 

97

887/UBND-TH ngày 7/5/2020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh tháng5năm 2020

13/05/2020

Đã hoàn thành (số 1104/BC-STNMT ngày 12/5/2020)

x

 

 

 

 

98

626/VPUBND-KTN ngày 7/5/2020

V/v giao nhiệm vụ góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 69/2010/NĐ-CP

11/05/2020

Đã hoàn thành (số 1081/STNMT-MTK ngày 08/5/2020)

x

 

 

 

 

99

618/VPUBND-KTN ngày 6/5/2020

V/v giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020

01/07/2020

Đã hoàn thành (số 1515/STNMT-VP ngày 12/6/2020)

x

 

 

 

 

100

872/UBND-KTN ngày 6/5/2020

giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường

15/06/2020

Đã hoàn thành (số 1506/STNMT-MTK ngày 12/6/2020; 1249/KH-UBND ngày 23/6/2020)

x

 

 

 

 

101

843/UBND-KTN ngày 29/4/2020

Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh

 

Đã hoàn thành (Đã thực hiện phối hợp với Sở Tài chính)

x

 

 

 

 

102

823/KH-UBND ngày 27/4/2020

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa đựng quy  phạm  pháp luật  liên quan  đến tín ngưỡng,  tôn  giáo năm  2020

04/09/2020

Đã hoàn thành (số 2356/BC-STNMT ngày 01/9/2020)

x

 

 

 

 

103

546/VPUBND-KTN ngày 24/4/2020

Giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Việt Thành về khảo sát, thăm dò mỏ đá Tre Bó, xã Phúc Than, huyện Than Uyên

Trước ngày 15/5/2020

Đã hoàn thành (số 1028/STNMT-KSN ngày 05/5/2020)

x

 

 

 

 

104

810/UBND-KTN ngày 24/4/2020

Đề nghị giải trình nội dung chưa thống nhất của Văn bản QPPL

30/4/2020

Đã hoàn thành (số 1000/BC-STNMT ngày 29/4/2020)

x

 

 

 

 

105

550/VPUBND-KTN ngày 24/4/2020

V/v Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013

10/05/2020

Đã hoàn thành (số 1060/BC-STNMT ngày 06/5/2020)

x

 

 

 

 

106

517/VPUBND-KTN ngày 21/4/2020

v/v tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mẫu báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

29/04/2020

Đã hoàn thành (số 1009/STNMT-MTK ngày 29/4/2020)

x

 

 

 

 

107

524/VPUBND-KTN ngày 21/4/2020

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động của đối tượng thanh tra trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ TNMT trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hoàn thiện văn bản gửi Bộ TNMT.

Trước ngày 30/4/2020

Đã hoàn thành (số 931/STNMT-TTRA ngày 22/4/2020)

x

 

 

 

 

108

519/VPUBND-KTN ngày 21/4/2020

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học

31/05/2020

Đã hoàn thành (số 1044/STNMT-MTK ngày 05/5/2020; 1318/BC-STNMT ngày 28/5/2020)

x

 

 

 

 

109

516/VPUBND-KTN ngày 21/4/2020

Giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Công ty CP Mắc ca Lai Châu

 

Đã hoàn thành (số 948/STNMT-ĐĐB ngày 23/4/2020)

x

 

 

 

 

110

784/UBND-KTN ngày 21/4/2020

Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị

15/5/2020

Đã hoàn thành (số 1120/STNMT-ĐĐB ngày 14/5/2020)

x

 

 

 

 

111

504/VPUBND-KTN ngày 17/4/2020

Giao nhiệm vụ rà soát, kiểm tra đất đai, bất động sản của Đào Thanh Hoa và Đỗ Tuấn Anh phục vụ công tác điều tra của Công an TP Hà Nội

30/4/2020

Đã hoàn thành (số 1010/STNMT-ĐĐB ngày 29/4/2020)

x

 

 

 

 

112

481/VPUBND-KTN ngày 16/4/2020

Giao nhiệm vụ tham mưu ý kiến về khu vực dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Trước ngày 28/4/2020

Đã hoàn thành (số 977/STNMT-KSN ngày 27/4/2020)

x

 

 

 

 

113

485/VPUBND-KTN ngày 16/4/2020

tổng hợp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất

27/4/2020

Đã hoàn thành (số 960/STNMT-ĐĐB ngày 24/4/2020)

x

 

 

 

 

114

728/UBND-KTN  ngày 10/4/2020

Tham mưu quản lý đất đai Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

20/04/2020

Đã hoàn thành (số 922/BC-STNMT ngày 21/4/20200

 

x

 

 

Phải xin ý kiến Sở XD, BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND huyện Phong Thổ tại Công văn số 845/STNMT-Đ ĐB ngày 13/4/2020, do cần sự thống nhất các nội dung giữa các ngành nên chưa đảm bảo thời gian báo cáo UBND tỉnh

115

726/UBND-TH ngày 9/4/2020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh tháng 4 năm 2020

14/04/2020

Đã hoàn thành (số 858/BC-STNMT ngày 14/4/2020)

x

 

 

 

 

116

717/UBND-KTN ngày 8/4/2020

Triển khai thưc hiện một số biện pháp quản lý chất thảiđể phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

-

Đã hoàn thành (số 820/STNMT-MTK ngày 09/4/2020)

x

 

 

 

 

117

714/UBND-TH ngày 8/4/2020

Tham gia ý kiến và dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ

15/04/2020

Đã hoàn thành (số 849/STNMT-VP ngày 14/4/2020)

x

 

 

 

 

118

692/UBND-TH ngày 6/4/2020

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp ứng phó tác động của dịch Covid-19.

Trước 10, 25 hàng tháng

Đang thực hiện (số 819/STNMT-VP ngày 09/4/2020)

 

 

x

 

 

119

685/UBND-TH ngày 6/4/2020

 triển khai Kế hoạch số 360-KH/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quyết định số 1899-QĐ/TU

28/04/2020

Đã hoàn thành (số 908/BC-STNMT ngày 20/4/2020)

x

 

 

 

 

120

686/UBND-TH ngày 6/4/2020

Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ

20/04/2020

Đã hoàn thành (số 893/BC-STNMT ngày 17/4/2020)

x

 

 

 

 

121

378/VPUBND-KTN ngày 6/4/2020

Giao nhiệm vụ tham mưu ý kiến về khu vực dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Trước ngày 28/4/2020

Đã hoàn thành (số 977/STNMT-KSN ngày 27/4/2020)

x

 

 

 

 

122

680/UBND-KTN  ngày 6/4/2020

Triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp ngày 05/3/2020

 

Đã hoàn thành (số 835/STNMT-ĐĐB ngày 13/4/2020)

x

 

 

 

 

123

681/UBND-KTN  ngày 6/4/2020

Trả lời nội dung đơn kiến nghị của 28 hộ gia đình, cá nhân nguyên là cán bộ Nông trường Tam Đường

30/05/2020

Đã hoàn thành

x

 

 

 

 

124

696/UBND-KTN  ngày 6/4/2020

Quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

-

Đã hoàn thành (số 799/STNMT-ĐĐB ngày 08/4/2020)

x

 

 

 

 

125

667/KH-STNMT ngày 3/4/2020

Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020

20/06/2020

Đã hoàn thành (số 1599/BC-STNMT ngày 19/6/2020)

x

 

 

 

 

126

674/KH-STNMT ngày 3/4/2020

Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và Kế hoạch số 1780/KH-UBND của UBND tỉnh

10/06/2020

Đã hoàn thành (số 1491/BC-STNMT ngày 10/6/2020)

x

 

 

 

 

127

639/UBND-KTN ngày 31/3/2020

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; UBND các huyện: Tân Uyên, Than Uyên và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, kiểm tra, rà soát, các nội dung đã nêu trong Báo cáo của Thanh tra Chính phủ; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện một số nội dung tại phần Kiến nghị, đề xuất trong Báo cáo của Thanh tra Chính phủ.

Trước ngày 15/5/2020

Đã hoàn thành (số 1089/BC-STNMT ngày 08/5/2020)

x

 

 

 

 

128

624/UBND-KTN ngày 27/3/2020

triển khai thực hiện Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

-

Đã hoàn thành

x

 

 

 

 

129

626/UBND-KTN ngày 27/3/2020

nghiên cứu giải quyết kiến nghị của Công ty CPCS Lai Châu

-

Đã hoàn thành (số 740/STNMT-ĐĐB ngày 30/3/2020)

x

 

 

 

 

130

613/UBND-KTN ngày 26/3/2020

giải quyết các vướng mắc thực hiện các dự án lưới truyền tải điện trên địa bàn tỉnh

-

Đã hoàn thành (số 783/STNMT-ĐĐB ngày 06/4/2020)

x

 

 

 

 

131

584/UBND-TH ngày 43913

xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ.

27/3/2020

Đã hoàn thành (số 712/CTR-STNMT ngày 26/3/2020)

x

 

 

 

 

132

318/PVUBND-KTN ngày 23/3/2020

Giao nhiệm vụ góp ý dự thảo văn bản của Bộ Tài nguyên và môi trường

Trước ngày 15/4/2020

Đã hoàn thành (số 742/STNMT-KSN ngày 30/3/2020)

x

 

 

 

 

133

316/VPUBND-KTN ngày 23/3/2020

Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II

15/04/2020

Đã hoàn thành (số 863/TTr-STNMT ngày 15/4/2020)

x

 

 

 

 

134

580/UBND-TH ngày 43910

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020

25/3/2020

Đã hoàn thành (số 694/KH-STNMT ngày 24/3/2020)

x

 

 

 

 

135

579/UBND-KTN ngày 20/3/2020

triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Trước ngày 20 của tháng cuối quý

Đang thực hiện

 

 

x

 

 

136

291/VPUBND-KTN ngày 19/3/2020

Triển khai hưởng ứng Giờ trái đất năm 2020

06/04/2020

Đã hoàn thành (số 775/BC-STNMT ngày 03/4/2020)

x

 

 

 

 

137

572/UBND-KTN ngày 43909

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

-

Đã hoàn thành (số 680/STNMT-VP ngày 23/3/2020)

x

 

 

 

 

138

294/VPUBND-KTN ngày 19/3/2020

Giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Định Quân

-

Đã hoàn thành (số 1212/BC-STNMT ngày 20/5/2020)

x

 

 

 

 

139

570/UBND-KTN ngày 19/3/2020

giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

30/03/2020

Đã hoàn thành (số 686/STNMT-ĐĐB ngày 24/3/2020)

x

 

 

 

 

140

564/KH-UBND ngày 43908

Báo cáo phục vụ Kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2020

10/05/2020

Đã hoàn thành (số 1021/BC-STNMT ngày 04/5/2020)

x

 

 

 

 

141

548/UBND-KTN ngày 17/3/2020

Giao nhiệm vụ giải quyết đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng

15/04/2020

Đã hoàn thành (số 1341/BC-STNMT ngày 29/5/2020)

x

 

 

 

 

142

554/UBND-KTN ngày 17/3/2020

Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp ngày 06/3/2020

25/03/2020

Đã hoàn thành (số 640/STNMT-ĐĐB ngày 19/3/2020)

x

 

 

 

 

143

555/UBND-KTN ngày 17/3/2020

Hồ sơ thuê đất của Công ty TNHH Lương Việt tại xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu

-

Đã hoàn thành (số 671/STNMT-ĐĐB ngày 23/3/2020)

x

 

 

 

 

144

246/VPUBND-KTN ngày 11/3/2020

V/v giao nhiệm vụ triển khai hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020

25/04/2020

Đã hoàn thành (số 939/BC-STNMT ngày 23/4/2020)

x

 

 

 

 

145

485/UBND-KTN ngày 9/3/2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

-

Đã hoàn thành

x

 

 

 

 

146

486/UBND-KTN ngày 9/3/2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

-

Đã hoàn thành

x

 

 

 

 

147