Các bảng tính excel: Kết cấu bê tông cốt thép

Like và chia sẻ bài viết
01. Chương trình tính toán và thiết kế BTCT
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
02. Chương trình tính cốt thép đầy đủ các cấu kiện và tải trọng
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
03. Phân tích thiết kế vách cứng BTCT chống động đất
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
04. Tính toán độ võng và độ rộng khe nứt
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
05. Tính bản kê
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
06. Tính thép dầm
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
07. Tính thép cột 2 phương
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
08. Tính thép dầm 2
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
09. Tính thép dầm theo TCXDVN 356-2005
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
10. Tính thép cột theo TCXDVN 356-2005
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
11. Thiết kế sàn bê tông
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
12. Bảng tính BTCT TCXDVN 365-2005
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
13. Thiết kế cốt thép vách cứng
Download
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
14. Độ võng của dầm 2 đầu liên kết cứng
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
15. Độ võng của dầm công son
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
16. Bảng tính cốp pha cột dầm
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
17. Tính thép dầm sàn
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
18. Tính toán cầu thang bộ bản trượt
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
19. Tính tiết diện thép
Download
(Upload by ngoctu47@gmail.com 23.10.2018)
Đang tiếp tục cập nhật....

Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment