Tài liệu Nền móng tham khảo (Phần 1)

Like và chia sẻ bài viết
01. Mấy quan điểm về nền móng
TG. Nguyễn Văn Đực
NXB: Khoa học và kỹ thuật
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

02. Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp
TG. Vương Văn Thành, Nguyễn Đức Nguôn, Phạm Ngọc Thắng
NXB: Xây dựng
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

03. Nền và móng công trình cầu đường
TG. Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
NXB: Xây dựng
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

04. Phân tích và tính toán móng cọc
TG. Võ Phán, Hoàng Thế Thao
NXB: Đại học Quốc gia
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

05. Hướng dẫn thiết kế móng cọc
TG. Sách dịch Nga
NXB: Xây dựng
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

06. Nền móng - Châu Ngọc Ẩn
TG. Châu Ngọc Ẩn
NXB: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

07. Nền và móng - Lê Anh Hoàng
TG. Lê Anh Hoàng
NXB: Xây dựng
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

08. Móng cọc - phân tích và thiết kế
TG. Vũ Công Ngữ
NXB: Khoa học và kỹ thuật
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

09. Cẩm nang dành cho kỹ sư Địa kỹ thuật
TG. Trần Văn Việt
NXB: Xây dựng
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

10. Nền móng nhà cao tầng
TG. Nguyễn Văn Quảng
NXB: Khoa học và kỹ thuật
Download Tại đây
Password: www.thuyloivn.com

Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment