Phân biệt giữa like, alike, the same as, such as

Like và chia sẻ bài viết
Cùng biểu đạt một nghĩa trong nhiều trường hợp nhưng những từ này like, alike, the same as, such as luôn làm cho chúng ta lẫn lộn và rất bối rối khi sử dụng, vì vậy, bài này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chúng nhé
*Like (trường hợp này nó là 1 giới từ): luôn phải theo sau là 1 noun(a princess,a palace)hoặc 1 pronoun (me,this) hoặc -ing(walking). Bạn cũng có thể dùng mẫu câu: like sth/sb -ing.(nghĩa là “giống như”).

Eg:
His eyes is like his father.
What ‘s that noise?It sounds like a baby crying.
*Like cũng được sử dụng khi đưa ra ví dụ như “such as”,”like/such as +N “.

Eg:
Junk food such as/like fizzy drinks and hamburgers have invaded the whole word.
*As+N:để nói cái gì là thật hoặc đã là như vậy (nhất là khi nói về nghề nghiệp của ai đó hoặc ta dùng cái đó như thế nào)

Eg:
A few years ago I worked as a bus driver. (…tôi làm nghề lái xe khách) (Tôi thực sự đã là người lái xe khách).
During the war this hotel was used as a hospital.(…được dùng làm bệnh viện)
The news of her dead came as a great shock.(…như 1 cú sốc)(Nó thực sự là 1 cú sốc).
As your lawyer, I wouldn’t advise it.(as (giới từ)=với tư cách là.)

*Similar /different :-k0 “to” nếu đứng 1 mình hoặc “+ to+N/Pr”(similar).

Eg:
My book and yours are different.
My book is different from yours .

*The same as /The same …as: The same +noun+as…

Eg:
Ann’s salary is the same as mine=Ann gets the same salary as me .(Lương của Ann bằng lương của tôi).
He is the same age as my wife.

* Alike : adj., adv.
– Nếu là một adj. (adjective) [not before noun] tương đương với: “very similar” (rất là giống nhau), hay là “as same as” (Ko có “same like” đâu nhé!)
Eg, a) My sister and I do not look alike. (chị tui và tui trông ko giống nhau)

Airports are all alike to me (đối với tui, các phi trường đều giống nhau)
- Nếu là một adv. (adverb)
trường hợp 1): tương đương với: “in a very similar way” (phương cách giống nhau)

Eg: They tried to treat all their children alike. (Họ đối xử với các trẻ con giống nhau – hàm nghĩa là ko phân biệt đối xử)
trường hợp 2): used after you have referred to two people or groups,
tương đương với: ‘both’ (cả hai) hay là: ‘equally’ (bằng nhau)

ví dụ: Good management benefits employers and employees alike. (Sự quản lý tốt gây lợi ích cho cả chủ nhân lẫn nhân viên)
Lưu ý: Không dùng Alike đứng trước một danh từ . Ta không nói They wore alike hats. Trong trường hợp này ta dùng similar thay thế: They wore similar hats.

PHÂN BIỆT LIKE VÀ ALIKE
Hãy so sánh những câu sau:
1. The twins are alike in looks but not in personality
-> Hai đứa trẻ sinh đôi trông giống nhau nhưng tính cách thì khác
2. These three photographs are almost alike.
-> Ba bức ảnh này hao hao giống nhau.
3. She’slike her sister.
-> Cô ấy hao hao giống chị mình
Ta không dùng like trong câu 1,2, và không dùng alike trong câu 3.

Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment