Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước năm 2015 khu vực miền Bắc

Like và chia sẻ bài viết
dwrm.gov.vn-Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực phía miền Bắc và các công ty tư vấn. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã tập trung giới thiệu và tổ chức thảo luận nội dung các văn bản Quy phạm pháp luật quan trọng: Nghị định 43/2015/NĐ-CP về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định số 54/2015/NĐ-CP về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT về việc quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy đã giới thiệu ngắn gọn các nội dung chính của 02 Nghị định và Thông tư nêu trên. “Hội nghị tập huấn này sẽ giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn các quy định hiện hành của pháp luật về tài nguyên nước để thực hiện tốt công tác về quản lý và bảo vệ tài nguyên nước, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.” - Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy cho biết.

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ quản lý tài nguyên nước đã được phổ biến những quy định cụ thể liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền trong việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, và những nội dung quan trọng trong nghị định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách trên địa bàn theo quy định tại Nghị định này. Đồng thời, được hướng dẫn cụ thể điều kiện về năng lực của tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan các Nghị định và Thông tư nêu trên nhằm áp dụng và triển khai văn bản trong thực tế. Những câu hỏi, vướng mắc của các đại biểu đã được Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy lần lượt giải đáp.

Kết luận tại Hội nghị, Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến trao đổi của các đại biểu. “Thông qua hội nghị, các lãnh đạo đơn vị cần tăng cường, tập trung triển khai đầy đủ những vấn đề liên quan đến các Văn bản này” - Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy nhấn mạnh.
Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (dwrm)
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment