World water day

Like và chia sẻ bài viết
Ngày nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm. Đây là ngày quốc tế tôn vinh tài nguyên nước. Ngày Nước thế giới đầu tiên được khởi xướng tại Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNICED) năm 1992 tại Rio, Brazil. Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã lấy ngày 22/3/1993 là ngày Nước thế giới đầu tiên. Và từ đó, Ngày Nước thế giới được kỷ niệm hàng năm trên toàn cầu. Mỗi năm, một khía cạnh cụ thể của nước sẽ được nhấn mạnh. Năm 2015, Ngày Nước thế giới tập trung nhấn mạnh môi tương quan giữa Nước và Phát triển bền vững.

Dưới đây là một số thông điệp chung cho Ngày Nước thế giới 2015:

1. Nước là cốt lõi của phát triển bền vững

2. Nước giúp nâng cao chất lượng cuộc sống

3. Nước đảm bảo đa dạng sinh học

4. Nước đảm bảo cho quá trình đô thị hóa thành công

5. Càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, càng cần nhiều nước.

6. Nước đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

7. Để có hai miếng bít tết cần 15.000 lít nước

8. Phụ nữ tốn hàng triệu giờ cho việc lấy nước mỗi ngày


Theo dwrm dịch và tổng hợp
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment