Cách sử dụng những conjunctions

Like và chia sẻ bài viết
Bài thi Toeic hay ở chỗ kỳ thi test cả khả năng giao tiếp thực tế và phản xạ tình huống  nữa. Vậy nên, bạn nào chưa biết trình bày lý do một cách formal thì ghi nhớ  cách sử dụng những conjunctions sau đây:  


I. Because - Because of : bởi vì, do, nguyên nhân

- Đằng sau Because phải dùng 1 mệnh đề (clause) nhưng đằng sau Because of phải dùng 1 ngữ danh từ(noun/noun phrase)

Ex:
because the weather was bad, we cancelled our flight

because of the bad weather, we cancelled our flight

- Because of = on account of = due to + danh từ : Do bởi

- Nhưng nên dùng due to sau động từ to be cho chuẩn.

Ex: The accident was due to the heavy rain.

- Dùng "as a result of" để nhấn mạnh hậu quả của hành động hoặc sự vật, sự việc.

Ex: He was blinded as a result of a terrible accident.

Although / though/even though - despite / in spite of :mặc dù

Nguyên tắc chung cần nhớ (tương tự because/Because of) là :

Although/ though/even though + mệnh đề

Despite / in spite of + 1 ngữ danh từ

Ex:
Although/Though/even though she's angry, she still manages to smile.

Mặc dù cô ấy đang giận dữ nhưng cô ấy vẫn cố gắng cười.

Despite/In spite of heavy rain, he still went for a walk

Mặc dù mưa to, anh ý vẫn đi dạo


By : Ms Vân Anh - Cheerful Messenger
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment