Liên kết

Like và chia sẻ bài viết
Tên dữ liệu Đường link URL
Bộ Tài nguyên và Môi trường http://www.monre.gov.vn
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TNMT http://nredb.ciren.vn/
Cục KTTV và Biến đổi khí hậu http://www.dmhcc.gov.vn/
Cục Quản lý tài nguyên nước http://dwrm.gov.vn/
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia http://canhtranhquocgia.vn/
Tổng cục quản lý đất đai http://www.gdla.gov.vn/
Tổng cục môi trường http://vea.gov.vn/vn/Pages/trangchu.aspx
Tổng cục địa chất và khoáng sản http://dgmv.gov.vn/
Tổng cục Biển và hải đảo http://vasi.gov.vn/trang-chu-vi.aspx
Cục viễn thám quốc gia http://rsc.gov.vn/
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn QG http://www.nchmf.gov.vn/
Cục công nghệ thông tin BTNMT http://dinte.gov.vn/
Viện KH Khí tượng thủy văn và BĐKH http://www.imh.ac.vn
Viện chiến lược chính sách TN&MT http://isponre.gov.vn
Viện khoa học địa chất và khoáng sản http://vigmr.vn/vigmr/frontend/
Viện khoa học đo đạc và bản đồ http://www.vigac.vn/
Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia http://nawapi.gov.vn/
Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia http://kttvqg.gov.vn/
Row 19, Cell 1 Row 19, Cell 2
Row 20, Cell 1 Row 20, Cell 2
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment