Non-linear finite element analysis of safety factors

Like và chia sẻ bài viết

In this paper a robust method is proposed to determine the safety factor of geotechnical constructions in finite element computations. The method is based on the reduction of the strength parameters of soil, the friction angle phi and the cohesion c. Three examples show the practical application of the method.
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Tứ Đoàn Ngọc

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.