DANH SÁCH LỚP 12A8 (2001-2004)

Like và chia sẻ bài viết
DANH SÁCH LP 12A8 (2001-2004)
TR
ƯỜNG THPT NGUYN DU - THÁI BÌN
H
STT
Họ tên
GT
SĐT
Ghi chú
1
Đinh Kim Chung
*

0903279393

2
Nguyễn Xuân Đại

x
0987331086

3
Vũ Văn Điềm

x
0914811825

4
Mai Quang Điện

x
0979933571

5
Nguyễn Thị Dương
*
x
0912081666

6
Phạm Duy

x
0975888883

7
Nguyễn Thị Hương Giang
*
x
0979952797

8
Bùi Thu Hà
*
x
0933315786

9
Nguyễn Thị Hà
*
x
0987083306

10
Nguyễn Thị Hải
*
x


11
Phạm Thanh Hải

x
0916084804

12
Nguyễn Thị Hạnh
*
x
0978864894

13
Lương Đức Hạnh

x
0912901145

14
Bùi Thị Thu Hiền
*
x


15
Trần Trung Hiếu


0985996633

16
Nguyễn Trung Hiếu

x
0983381381

17
Phạm Thị Hòa
*
x
0985153831

18
Trần Xuân hòa

x
01692686343

19
Lê Hoàng


0989113994

20
Bùi Thị Hồng
*

0989808481

21
Lương Đức Hồng

x
0912901396

22
Hà Ngọc Hưng


0983534489
0978864894
23
Đỗ Minh Hương
*
x
0982678671

24
Trần Quang Huy

x
0983427187

25
Vũ Văn Linh


0904390286

26
Trần Hương Lý
*

0906079636

27
Nguyễn Thị Mai
*28
Phạm Thị Miên
*
x
01694637577

29
Phạm Thanh Quang


0976230786
+855886230786
30
Nguyễn Đức Quảng

x
0916060568

31
Trần Thị Sen
*32
Nguyễn Hữu Sơn
33
Đàm Thị Thanh Tâm
*
x
0917948210

34
Vũ Đức Thắng

x
0985885273

35
Nguyễn Văn Thiện

x
0914133255

36
Nguyễn Xuân Thu

x
0987041898

37
Nguyễn Văn Thụ
38
Đỗ Văn Thuận
39
Nguyễn Thị Thuận
*

0943391248

40
Phùng Thị Thương
*
x
0988265436
0923626676
41
Hà Quang Tiến


0982078296

42
Nguyễn Khắc Tiệp


0946658886

43
Trần Văn Việt Tiệp


0914115523

44
Bùi Kim Tôn

x
0916073333

45
Nguyễn Ngọc Tuân

x


46
Nguyễn Anh Tuấn


0984946838
0918729386
47
Nguyễn Ngọc Tú
48
Đoàn Ngọc Tứ


0979880422

49
Bùi Thanh Tùng

x
0988503012

50
Đỗ Thanh Tùng

x
0904881616

51
Bùi Minh Vương

x
0986678135

52
Bùi Thị Xuyến
*
x
0987941021

Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Tứ Đoàn Ngọc

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.