Plaxis Guide - P1

Like và chia sẻ bài viết
Th theo nguyn vng ca nhiu thành viên, xin m cái tóp pc này thay cho vic m lp hc đ gii thiu, hướng dn s dng B Nát Xích trình đ nâng rt cao. Vi cách này thì nhiu bn vùng sâu vùng xa, eo hp v thơi gian vn có th tranh th hc được. Do tính cht đc thù ca Tp pc này và cũng đ tránh làm loãng gây nh hưởng đến s theo di ca các bn nên cái Tóp pc này s ch dành cho nhng người cùng tham gia hướng dn mà thôi.
Mong các bn đã biết v B Nát Xích cùng tham gia vi t đ cho t bt ...sướng. Sướng quá là không chu được.


Bài 1. Ai không nên hc B Nát Xích ???
Nghe người ta nói B Nát Xích hay mà vi b thi gian ra đ nghiên cu, đ hc s dng thì d nhanh chán B Nát xích lm lm.
Đã có bao gi các bn theo dõi các cháu mu giáo lp ăn cháo s dng cái máy tính tay cng tr nhân chia chưa. Các bn s thy các cháu đó s dng cái máy tính đó như thế nào khi mà chưa biết các phép tính cng tr nhân chia là cái gì, có th măm măm được không.

Các bn được hc s dng các phn mm SAP, CAD, ETAB, XETAP ... vào năm th my ca đi hc. Ti sao người ta không dy các phn mm này vào năm th nht mà phi đi đến my năm sau mi dy.

Cái B NÁT Xích này cũng vy. Đ s dng nó thì các bn cn có kiến thc v cơ hc đt và nn móng công trình. Nếu không có thì s ging như các cháu mu giáo lp ăn cháo nghich máy tính mà thôi. Đng hy vng các phn mm máy tính s lp các l hng kiến thc. Chng cn hiu biết kiến thc cơ bn nhưng vn chy được phăm phăm thì rt ...kinh s.

Tt nhiên là chng ai gii tt c các vn đ trong Cơ hc đt nn móng. Mi người ch có th biết mt phn nào đó mà thôi. Vì vy, các bn vn có th s dng B Nát xích ngay c khi bn chưa là chuyên gia mà bn mi ch là sinh viên khi đã biết tính móng nông, tính lún đơn gin. Tt nhiên là s ch s dng hn chế trong nhng phn mà mình biết mà thôi. Nếu nhng cái kiến thc ti thiu này mà không biết thì tt nht là chuyn qua chơi Đế chế II thì hay hơn.

Như vy, là các bn đã biết ai không nên hc cái anh B Nát xích này cho nó đ tc bc v sau.


Bài 2. Cu to các b phn chân tay ming và ...ca B nát xích.

Sau khi cài đt xong cái anh B nát xích thì có được cái anh B Nát xích trong máy. Còn làm thế nào đ cài đt và kiếm cái anh này đâu thì mua hoc là ...t không biết đâu nhé.

Đ cho d và tin theo dõi đây thì các bn tm chơi cái anh 7.2 B r phc sn nn. Nm tht vng mt anh thì các anh sau này cũng thế c.

Lúc này trên máy ca bn trong mc Plaxis s có 4 phn như sau:

Phn 1 là đ nhp s liu
Phn 2 là đ chy hoc đi hoc bò hoc chơi chương trình
Phn 3 là đ xut kết qu
Phn 4 là đ làm gì thì đ t ...đc thêm đã.

Th t thc hin thì xong 1 đến 2, 3 và 4.

Nếu ti các bước sau thy bước trước chưa n thì quay li bước trước mà làm li.

Lưu ý: Bước 2 ca nó thì rt mt, không ging my cái anh phn mm khác vào xong là chy. Bước 2 ca cái anh B Nát xích này nó chy cà git, cà git không ging chy mà ging bò hoc đi lng thng thì nhiu hơn. Khi thc hin cái bước hai này thì người thc hin thy mt mi rt nhiu. Ban đu có th s hơi b ...ln thn. Vì vy, trước khi chy cái phn 2 thì nên...ung nước.

Bài 3.1. Nhp s liu ban đu

Nếu táy máy bm vào cái s 1 được nêu bài trên thì s có cái này:
Cn khai báo tên tui này n ca bài toán cn gii bng cách bm vào File/New s cho ra my th.
Đin các giá tr vào đy các bng.
Bng có 2 phn là Project và dimensions.

Project thì :
Trong cái ch "Model" thì tuỳ bài toán mà chn là Plane Strain hoc Axisymmetry. Còn chúng là gì thì t cóc biết. T tìm hiu ly
Cái ch Elements có 2 la chn là 6 cái bánh Node hoc 15 cái bánh Node. Đói cn ăn nhiu, n k thì chn 15. ăn chơi chơi thì chn 6. Ti sao chúng nó không cho chn khác đi nh. 7, 8 hay 100 Node thì s thích hơn ch nh.

Dimensions thì
Cn khai báo cho đ các thông tin đây. Cái trái phi trên dưới là gii hn vmin vt liu mà ta nghiên cu. Nếu ly bé quá thì cái vùng biên ca gii hn này s nh hưởng làm thay đi kết qu tính toán. Nếu ly ln quá thì kích thước các phn t s to gây sai s ln cho kết qu. Vì vy, cn lưu ý vic khái báo cái trái phi trên dưới sao cho ...hp lý. Còn thế nào là hp lý thì các bn t đi mà xác đnh ly.
Nguyên tc đ cho hp lý là: cái trái phi trên dưới này nh đến mc có th sao cho nếu có m rng vùng gii hn rng lên thêm thì không làm thay đi đáng k kết qu cui cùng.

Như vy là, đ biết xác đnh cái trái phi trên dưới này thế nào là hp lý thì cn có kết qa cui cùng trong khi chưa chy chương trình tính toán tí to nào. Vy thì, đu tiên thì chn ba, sau này thy chưa hp lý hoc sai thì sa li cái trái phi trên dưới này cho đến khi nó hp lý thì thôi. Lanh thì làm li ít, không lanh thì làm đi làm li nhiu. Mãi thì cũng s t có kinh nghim và ln sau s chn nhanh hơn. Còn làm mãi mà vn chưa chn được thì ...b đi không sa, không làm na mà ch cn rút kinh nghim sâu sc và chuyn sang chơi Game.

Cui cùng thì nh đến OK. Nếu không nh đến OK thì s phin lm không tin thì c th không bm OK mà xem.

Thế là xong phn khai báo chung chung. Đ chnh sa thay đi nhng thông tin nêu trên thì bm File/General settings.

Tm dng đây. Mai chơi tiếp- follow: Ketcau.com.
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment