Quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi, xây dựng, giao thông, môi trường Part3

Like và chia sẻ bài viết
14TCN 109 - 1999 - Phụ gia chống thấm cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

14TCN 108 - 1999 - Phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

14TCN 107 - 1999 - Phụ gia hóa học cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

14TCN 106 - 1999 - Phụ gia chống thấm cho bê tông và vữa - Phân loại và yêu cầu kỹ thuật

14TCN 105 - 1999 - Phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn cho bê tông và vữa - Phân loại và yêu cầu kỹ thuật

14TCN 102 - 2002 - Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thủy lợi

14TCN 101 - 2001 - Giếng giảm áp - Quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra, nghiệm thu

14TCN 100 - 2001 - Thiết bị quan trắc cụm đầu mối CTTL - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí  - Đã hủy

14TCN 91 - 1996 - Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê  - Đã hủy

14TCN 87 - 1995 - Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước - Các quy định chủ yếu

14TCN 86 - 1991 - Trạm bơm điện hạ thế - Quy phạm kỹ thuật quản lý vận hành

14TCN 83 - 1991 - Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan

14TCN 82 - 1995 - Công trình thủy lợi - Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá  - Đã hủy

14TCN 81 - 1990 - Quy trình tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun.  - Đã hủy

14TCN 80 - 2001 - Vữa thủy công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử  - Đã hủy

14TCN 63 -> 73 - 2002  - Đã hủy

14TCN 60 - 88 - Tiêu chuẩn thiết kế Hệ số tiêu cho ruộng lúa  - Đã hủy

14TCN 57 - 88 - Thiết kế dẫn dòng trong công trình thủy lợi  - Đã hủy

14TCN 56 - 88 - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế  - Đã hủy

14TCN 53 - 1997 - Tiêu chuẩn rửa đất mặn

14TCN 23 - 2002 - Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

14TCN 22 - 2002 - Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi

14TCN 9 - 2003 - Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

14TCN 4 - 2003 - Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

14TCN 1 - 1985 - Đê - Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố
Download: http://www.mediafire.com/view/?jh27sh7qzteh37a
http://ductuan.net/
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment