TCXD 205-98 Tiêu chuẩn thiết kế Móng cọc

Like nếu bài viết giúp ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!
Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc được áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các ngành có liên quan khác. Những công trình có yêu cầu đặc biệt mà chưa đề cập đến trong tiêu chuẩn này sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn riêng hoặc do kỹ sư tư vấn đề nghị với sự chấp thuận của chủ công trình.
Like nếu trang web giúp ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!
Viết và chia sẻ bình luận: