Đề tài “Nghiên cứu giải pháp gia cố nền đập xà lan trong điều kiện địa chất yếu”

Like và chia sẻ bài viết
1. Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẬP XÀ LAN TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT YẾU”
1.    Họ và tên: ĐOÀN NGỌC TỨ
2.    Sinh ngày: 04 tháng 07 năm 1986
3.    Học viên lớp cao học:Lớp CH18C21
4.    Chuyên ngành: Xây dựng công trình thuỷ.
5.    Mã số học viên: 108.605840.0107
6.    Quê quán: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình
7.    Đơn vị  công tác: Bộ môn Đập Xà lan - Trung tâm Công trình Đồng bằng ven biển và đê điều
- Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
8.    Điện thoại: 0979.880.422
9.    Email: ngoctu47@gmail.com


2. Bộ môn quản lý:
Bộ môn Thủy công - Khoa Công trình - Trường Đại học Thủy Lợi
3. Nội dung, phương pháp nghiên cứu và các kết quả đạt được
3.1. Nội dung:
- Nghiên cứu, phân tích ổn định lún, trượt và các giải pháp gia cố nền cho đập xà lan trong điều kiện địa chất yếu.
- Biện pháp thi công gia cố nền cho một công trình cụ thể.
3.2. Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập tổng hợp tài liệu.
+ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, sử dụng mô hình toán và các phần mềm ứng dụng.
+ Phương pháp chuyên gia và hội thảo.
+ Phương pháp phân tích, tổng hợp. 
3.3. Kết quả đạt được:
- Tổng quan về các công nghệ xây dựng dạng đập xà lan;
- Giới thiệu chung về nguyên lý, kết cấu đập xà lan;
- Nghiên cứu, phân tích ổn định lún, trượt và các giải pháp gia cố nền cho đập xà lan.
- Biện pháp thi công gia cố nền cho một công trình cụ thể.
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment