Hồ chứa nước Suối Đuốc.

Like và chia sẻ bài viết
VÀI NÉT VỀ HỒ CHỨA NƯỚC SUỐI ĐUỐC DO TRUNG TÂM ĐH2, ĐẠI HỌC THỦY LỢI THIẾT KẾ
(Xây dựng năm 2008-2009) 
1. Địa điểm xây dựng:  Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
2. Nhiệm vụ công trình:           
- Cung cấp nước tưới cho 150 ha đất canh tác thị trấn Vân Canh và xã Canh Hiệp;
- Cấp nước sinh hoạt cho 2.500 nhân khẩu thuộc khu hưởng lợi;
- Hạn chế lũ và ngập lụt;
- Cải tạo môi trường sinh thái vùng tiểu khí hậu.
3. Các thông số kỹ thuật chủ yếu
a)  Hồ chứa
- Cấp hồ chứa: IV
- Diện tích lưu vực:                                            16,55 km2
- MNDGC:                                                         +53,35
- MNDBT:                                                          +52,33
- Chế độ điều tiết:                                              điều tiết năm
b) Đập đất
Đập đất 3 khối (khối chống thấm phía thượng lưu, khối giữa và khối gia tải hạ lưu); Gia cố mái thượng lưu bằng đá lát khan dày 30cm, lớp lọc dăm cát 20 cm, vải địa kỹ thuật; mái hạ lưu trồng cỏ bảo vệ.
            - Cấp công trình đầu mối:                                  III

- Cao trình đỉnh đập:                              + 53,60            

- Cao trình tường chắn sóng:                 + 54,40            

- Chiều rộng đỉnh đập:                                5,00 m
- Chiều cao đập lớn nhất:                                      17,10 m
- Chiều dài theo đỉnh đập:                                   810,00 m
- Bề rộng đỉnh đập:                                                5,00 m
c) Tràn xả lũ
Kiểu tràn dọc, điều tiết bằng cửa van phẳng + vít me, ngưỡng tràn mặt cắt thực dụng kiểu Ofixerop, nối tiếp sau tràn bằng dốc nước, tiêu năng mũi phun, kết cấu bằng BTCT M200.
- Cao trình ngưỡng tràn:                                      50,33 m
- Bề rộng ngưỡng tràn (15cửa*2m):          30,00 m
- Lưu lượng xả lũ thiết kế:                                  229,27 m3/s
- Lưu lượng xả lũ kiểm tra:                                 284,47 m3/s
d) Cống lấy nước
Cống lấy nước bằng ống thép D500, bên ngoài bọc bê tông cốt thép, đóng mở bằng 2 van đĩa hạ lưu. Lưu lượng thiết kế 0,30 m3/s
e) Kênh tưới
- Chiều dài kênh chính 1750m, mặt cắt ngang hình chữ nhật, kết cấu bê tông  cốt  thép;
- Kênh cấp 1,2 gồm 10 tuyến, tổng chiều dài 6070 m.
4. Một số hình ảnh cụm công trình đầu mối.


Toàn cảnh hồ chứa Suối Đuốc nhìn từ vai trái (08/2009)

Tràn xả lũ nằm bên vai trái đập đất (08/2009)

Mũi phun tràn xả lũ nhìn từ phía hạ lưu
Tràn xả lũ đang xả lũ chính vụ năm 2008, nhìn từ phía hạ lưu

Sinh Thủy

Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment