Phụ gia

Like và chia sẻ bài viết
SCC Phụ gia siêu hoá dẻo chậm đông kết thế hệ mới
SCC có dạng lỏng màu trắng đục, thành phần gồm Polycarboxylate và các hợp chất chọn lọc khác không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn mòn bê tông cốt thép. SCC phù hợp với ASTM ASTM C494 loại D&G. Phạm vi ứng dụng
- Chế tạo bê tông có độ sụt, độ chảy cao, bê tông tự lèn;

- Sản xuất bê tông trộn sẵn;
- Sản xuất bê tông cường độ đặc biệt cao, bê tông có cường độ tuổi sớm;
- Đúc bê tông khối lớn.
Ưu điểm
- Kéo dài thời gian đông kết của xi măng, bê tông;
- Giảm lượng nước trộn tới 25 - 40% hoặc tăng độ sụt 6-10 lần khi giữ nguyên lượng nước trộn của hỗn hợp bê tông
- Duy trì và giảm thiểu sự tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông, thích hợp khi vận chuyển bê tông đi xa, trong điều kiện nhiệt độ cao;
- Tăng độ đặc chắc, khả năng chống thấm, cường độ, độ chịu mài mòn và các tính năng khác của bê tông ở các tuổi;
- Thích hợp để chế tạo bê tông tự lèn, bê tông cường độ đặc biệt cao, bê tông có cường độ tuổi sớm cao;
Liều lượng và cách sử dụng
SCC được pha cùng với nước trộn bê tông. Liều dùng thích hợp từ 0,4 – 1,0 % khối lượng xi măng tuỳ theo nhiệt độ, thời tiết.Đóng gói
Trong thùng phuy 200 lít hoặc các can nhựa 20 lít và 10 lít.
LK - SR Phụ gia hoá dẻo siêu chậm đông kết
LK-SR có dạng lỏng màu nâu sẫm, sản xuất trên cơ sở lignhin kiềm và các hợp chất hữu cơ không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn mòn bê tông cốt thép có khả năng kéo dài thời gian đông kết của xi măng, bê tông. LK-SR thích hợp khi sử dụng cho bê tông đầm lăn. Phạm vi ứng dụng
- Bê tông đầm lăn, bê tông nghèo ít toả nhiệt;
- Bê tông khối lớn;
- Sản xuất bê tông thương phẩm, yêu cầu giảm thiểu tổn thất độ sụt.
Ưu điểm
- Kéo dài thời gian đông kết của xi măng, bê tông.
- Duy trì và giảm thiểu sự tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông, thích hợp khi vận chuyển bê tông đi xa, trong điều kiện nhiệt độ cao;
- Tăng độ sụt của hỗn hợp bê tông;
- Tăng cường độ của bê tông ở các tuổi, tăng mác chống thấm;
Liều lượng và cách sử dụng
LK-SR được pha cùng với nước trộn bê tông. Liều dùng thích hợp từ 0,4 – 1,2 % khối lượng xi măng tuỳ theo nhiệt độ, thời tiết.Đóng gói
Trong thùng phuy 200 lít hoặc các can nhựa 20 lít và 10 lít.
LK - RD Phụ gia hóa dẻo chậm đông kết
LK-RD có dạng lỏng màu nâu sẫm, sản xuất từ nguyên liệu chọn lọc, có tính ổn định cao, rẻ tiền. Thành phần gồm Lignhin kiềm, các hợp chất hữu cơ kéo dài thời gian đông kết của bê tông không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn mòn bê tông cốt thép. LK- RD phù hợp với ASTM C494 loại D
Phạm vi ứng dụng
- Chế tạo bê tông có độ sụt trung bình và cao;
- Dùng cho bê tông bơm yêu cầu mức độ mất độ sụt thấp;
- Thi công trong điều kiện nắng nóng.
- Đúc bê tông khối lớn.Ưu điểm
- Kéo dài thời gian đông kết của xi măng, bê tông;
- Tăng độ sụt của hỗn hợp bê tông;
- Duy trì và giảm thiểu sự tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông, thích hợp khi vận chuyển bê tông đi xa, trong điều kiện nhiệt độ cao;
- Tăng cường độ của bê tông ở các tuổi;
- Tăng độ chống thấm;
Liều lượng và cách sử dụng
LK- RD được pha cùng với nước trộn bê tông. Liều dùng thích hợp từ 0,4 – 1,0 % khối lượng xi măng tuỳ theo nhiệt độ thời tiết.
Đóng gói:
Trong thùng phuy 200 lít hoặc các can nhựa 20 lít và 10 lít.

LK - HR Phụ gia hoá dẻo chậm đông kết
LK-HR có dạng lỏng màu nâu sẫm, sản xuất từ nguyên liệu chọn lọc, có tính ổn định cao, rẻ tiền. Thành phần gồm Lignhin kiềm và các chất hữu cơ không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn mòn bê tông cốt thép. LK- HR phù hợp với: ASTM C494 loại D và TCXDVN 325:2004 loại D. Phạm vi ứng dụng
- Chế tạo bê tông có độ sụt trung bình và cao;
- Sản xuất bê tông thương phẩm; bê tông trộn sẵn;
- Bê tông khối lớn.
Ưu điểm
- Kéo dài thời gian đông kết của xi măng, bê tông;
- Tăng độ sụt của hỗn hợp bê tông;
- Duy trì và giảm thiểu sự tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông, thích hợp khi vận chuyển bê tông đi xa, trong điều kiện nhiệt độ cao;
- Tăng cường độ của bê tông ở các tuổi;
- Tăng độ chống thấm;
Liều lượng và cách sử dụng
LK-HR được pha cùng với nước trộn bê tông. Liều dùng thích hợp từ 0,4 – 1,2 % khối lượng xi măng tuỳ theo nhiệt độ, thời tiết.Đóng gói
Trong thùng phuy 200 lít hoặc các can nhựa 20 lít và 10 lít.
LK - 1G Phụ gia hóa dẻo chậm đông kết
LK – 1G có dạng lỏng màu nâu sẫm, sản xuất từ nguyên liệu chọn lọc, có tính ổn định cao, rẻ tiền.Thành phần gồm Polynaphthalen sunphonat, lignhin kiềm và các hợp chất chọn lọc khác không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn mòn bê tông cốt thép. LK-1G phù hợp với ASTM C494 loại D, G.
Phạm vi ứng dụng:
- Chế tạo bê tông có độ sụt cao, bê tông bơm;
- Sản xuất bê tông trộn sẵn;
- Sản xuất bê tông cường độ cao;
- Đúc bê tông khối lớn.
Ưu điểm
- Kéo dài thời gian đông kết của xi măng, bê tông;
- Duy trì và giảm thiểu sự tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông, thích hợp khi vận chuyển bê tông đi xa, trong điều kiện nhiệt độ cao;
- Giảm lượng nước trộn tới 20-30% hoặc tăng độ sụt 4-8 lần khi giữ nguyên lượng nước trộn của hỗn hợp bê tông
- Tăng độ chống thấm, cường độ, độ chịu mài mòn và các tính năng khác của bê tông ở các tuổi;
- Thích hợp để chế tạo bê tông cường độ cao.
Liều lượng và cách sử dụng
LK-1G được pha cùng với nước trộn bê tông. Liều dùng thích hợp từ 0,6 – 1,5 % khối lượng xi măng tuỳ theo nhiệt độ, thời tiết.
Đóng gói
Trong thùng phuy 200 lít hoặc các can nhựa 20 lít và 10 lít.
COSU - Phụ gia siêu dẻo chậm đông kết
COSU có dạng lỏng màu nâu đen, có chứa lignhin biến tính với naphthallene Sulphonate, không chứa ion Cl- , không độc hại. COSU phù hợp với ASTM C494 loại D&G, ASTM C1017 và BS 5075.Phạm vi ứng dụng
- Chế tạo bê tông chảy;
- Sản xuất bê tông bơm;
- Sản xuất bê tông trộn sẵn;
- Đúc bê tông khối lớn;
- Chế tạo bê tông tính năng cao;
- Thi công trong điều kiện nắng nóng.
Ưu điểm
- Kéo dài thời gian đông kết của xi măng, bê tông;
- Tăng độ sụt của hỗn hợp bê tông ở mức cao;
- Duy trì và giảm thiểu sự tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông, thích hợp khi vận chuyển bê tông đi xa, trong điều kiện nhiệt độ cao;
- Tăng cường độ, độ chống thấm của bê tông ở các tuổi;
- Tăng độ bền lâu.Liều lượng và cách sử dụng:
COSU được pha cùng với nước trộn bê tông. Liều dùng thích hợp từ 0,4 – 1,0 % khối lượng xi măng tuỳ theo nhiệt độ, thời tiết.
Đóng gói:
Trong thùng phuy 200 lít hoặc các can nhựa 20 lít và 10 lít
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment